(آرشیو سال 1397)
این مطالعه ایجاد یک داربست با شیب سیگنال های جامد زیست فعال قالب گیری شده در ماتریکس پلیمری زیست تخریب پذیر بوسیله ترکیب رویکرد sol-gel و تکنولوژی فریز کردن- خشک کردن، را گزارش می کند. رویکرد شیمیایی مبتنی بر گذار sol-gel فسفات کلسیم، پراکنش ذرات به درون ماتریکس ژلاتینی را تضمی می کند و کنترل برهمکن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29575606
پیشینه: مولتیپل اسکلروزیس(MS) یک مشکل عصبی ناتوان کننده پیشرونده است که به موجب آن سیستم ایمنی به طور غیر طبیعی غلاف میلین عایق کننده اعصاب را تخریب می کند. در دهه گذشته، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) به طور بی خطری برای درمان مشکلات ایمنی و التهابی خاص مورد استفاده قرار گرفته اند. روش ها: ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523171
مطالعات اخیر نشان داده است که تنظیم سلول های بنیادی عصبی اندوژن(NSCs) یا پیوند سلول های عصبی اگزوژن جدیدترین و امیدوار کننده ترین روش درمان زوال عقل و سایر بیماری های عصبی است. با این حال، جایگاه خاص و شمار محدود سلول های بنیادی عصبی اندوژن کاربردهای بالینی آن ها را محدود می کند. موفقیت در تمایز جهت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523182
صفحه 67 از 67ابتدا   قبلی   58  59  60  61  62  63  64  65  66  [67]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان