(آرشیو سال 1397)
ترمیم نقص غضروفی بوسیله مهندسی بافت مبتنی بر هیدروژل به یکی از بالقوه ترین استراتژی های درمانی تبدیل شده است. در این کار، یک ترموژل سه بلوکی کوپلیمری پلی(لاکتید-کو-گلیکولید)-بلوک-پلی(اتیلن گلیکول)-بلوک- پلی(لاکتید-کو- گلیکولید)( PLGA-PEG-PLGA) به عنوان داربستی از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29636141
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از بافت های مختلف مزودرمی و اکتودرمی جداسازی شدند. در حالی که ناهمگونی فنوتیپی و عملکردی سلول های بنیادی مزانشیمی نشات گرفته از منشا تکوینی آن ها اذعان شده است، فاکتورهای ژنتیکی و محیطی دخیل در این تفاوت ها به خوبی شناخته نشده است. در این جا، ما بررسی کردیم که آیا سیگن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29571051
درون استرومای توموری، جمعیت هتروژنی از انواع سلول ها به صورت دو طرفه تکثیر سلولی را تنظیم می کند که به طور قابل توجهی روی پیشرفت بیماری تاثیر می گذارد. در این مطالعه، با استفاده از محیط شرطی توموری(TCM) مشتق از رده های سلولی تومور سینه(MCF7 و MDAMB231)، ما تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چرب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29637435
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) فرصت های جدیدی را برای مدل سازی بیماری نورون های حرکتی(MND)، غربالگری دارویی و تکوین درمان های سلولی فراهم کرده است. در بین انواع مختلف iPSCها، iPSCهای مشتق از ادرار(urine-iPSCs) منبع امیدوار کننده ای از سلول های بنیادی بوده اند، زیرا آن ها می توانند بی خطر و به ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29531534
اولیگودندروسیت ها نقش حیاتی را از طریق تولید غلاف میلنی پیرامون آکسون ها در سیستم عصبی مرکزی(CNS) بازی می کنند. رویکردهای متنوعی برای تولید اولیگودندروسیت ها در آزمایشگاه و در in vivo وجود دارد که مورد توجه مطالعات بسیاری بوده اند. رویکردی جدید برای القای این تمایز استفاده از microRNA219 یا miR-219 ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29530791
مدل سازی آزمایشگاهی بیماری های پیچیده، در حال حاضر با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیماران امکان پذیر شده است. ویژگی های سلول های بنیادی از جمله خودنوزایی و پتانسیل آن ها برای تمایز به انواع سلول ها، بر اهمیت آن ها به عنوان یک ابزار کاربردی برای مدل سازی اختلالات تاکید دارد که تا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29531804
سلول های بنیادی مزانشیمی/سلول های استرومایی مغز استخوان(MSCs)، برای کاربرد در تحقیقات گرفته تا استفاده در درمان های بالینی جذاب نشان داده اند. با این حال، بیشتری سلول بنیادی مزانشیمی که مورد مطالعه قرار گرفته است، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بالغ(A-MSCs) بوده است که به دلیل تنوع قابل توجه ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29631483
کرایو-هیدروژل ها(کرایوژل ها)، هیدروژل های پلیمری هستند که در دماهای زیر صفر شکل می گیرند. داربست های زیستی ساخته شده از کرایوژل ها سوراخ های ماکرو مرتبط با همی دارند که اجازه مهاجرت سلولی، رشد به داخل بافت، انتشار بدون محدودیت و انتقال داروها را می دهد. در این مطالعه ما یک داربست زیستی کرایوژل مبتنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29637738
کرایو-هیدروژل ها(کرایوژل ها)، هیدروژل های پلیمری هستند که در دماهای زیر صفر شکل می گیرند. داربست های زیستی ساخته شده از کرایوژل ها سوراخ های ماکرو مرتبط با همی دارند که اجازه مهاجرت سلولی، رشد به داخل بافت، انتشار بدون محدودیت و انتقال داروها را می دهد. در این مطالعه ما یک داربست زیستی کرایوژل مبتنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29637738
تریزومی کروزموزوم 21، عامل ژنتیکی سندرم داون، پتانسیل تغییر بیان ژن ها روی کروموزوم 21 و هم چنین تغییر جایگاه ها در سراسر ژنوم را دارد. این تغییرات ترانسکریپتوم احتمالا به فنوتیپ بالینی سندرم داون بستگی دارد. برای آنالیز عمقی تغییرات ترانسکریپتوم ناشی از تریزومی کروموزوم 21، با استفاده از سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29584757
بافت های قلبی تولید شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCها) می توانند به عنوان پلت فرمی برای مطالعات فیزیولوژی و بیماری خاص بیمار عمل کنند. بااین حال، قدرت پیش بینی کنندگی این مدل ها در حال حاضر بوسیله وضعیت نابالغ بودن سلول ها محدودیت دارد. در این جا ما نشان می دهیم که این محدودیت اساسی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29618819
بافت های قلبی تولید شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCها) می توانند به عنوان پلت فرمی برای مطالعات فیزیولوژی و بیماری خاص بیمار عمل کنند. بااین حال، قدرت پیش بینی کنندگی این مدل ها در حال حاضر بوسیله وضعیت نابالغ بودن سلول ها محدودیت دارد. در این جا ما نشان می دهیم که این محدودیت اساسی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29618819
جنبه های مدل سازی مشکلات انسانی در جانوران، اطلاعات ارزشمندی را در مورد فیزیولوژی همه سیستم ها اندامی ارائه کرده است و تقریبا در تکوین همه تکنیک های درمانی جدید کمک کرده اند. پژوهش در بیماری های قلبی عروقی، سرطان، ایمنولوژی و سایر رشته ها به طور قابل ملاحظه ای از در دسترس بودن مدل های جانوری که ابعا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29606372
طی دهه های گذشته، درمان مبتنی بر سلول های بنیادی نقش امیدوار کننده ای را در طب بازساختی بدست آورده است. به کار بردن سلول درمانی های جدید بری درمان بیماری های قلبی عروقی می تواند هدف جاه طلبانی ای برای بازسازی موثر قلب باشد. برخلاف، نتایج بسیار مثبت مطالعات پیش درمانگاهی، داده های بدست آمده از کارآزم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29535769
طی دهه های گذشته، درمان مبتنی بر سلول های بنیادی نقش امیدوار کننده ای را در طب بازساختی بدست آورده است. به کار بردن سلول درمانی های جدید بری درمان بیماری های قلبی عروقی می تواند هدف جاه طلبانی ای برای بازسازی موثر قلب باشد. برخلاف، نتایج بسیار مثبت مطالعات پیش درمانگاهی، داده های بدست آمده از کارآزم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29535769
صفحه 64 از 67ابتدا   قبلی   58  59  60  61  62  63  [64]  65  66  67  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان