(آرشیو سال 1397)
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک چالش پزشکی دشوار و پیچیده در سراسر جهان و با درمان های محدود است.پیوند سلول های بنیادی /پیش ساز عصبی(NS/PC) مشتق از بافت های جنینی یا سلول های بنیادی جنینی(ESCs) اثرات درمانی را از طریق جایگزینی نورون های از دست رفته و آکسون های آسیب دیده و تولید ریز محیط موثر برای پیشبرد ترم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29535771
به دلیل ظرفیت ذاتی محدود کندروسیت های موجود برای بازسازی غضروف بعد از آسیب، درمان مبتنی بر سلول های بنیادی به عنوان یک رویکرد درمانی جدید برای ترمیم غضروف پیشنهاد شده است. علاوه براین، درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iP...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29535784
محققین سعی داشته اند منشاهای مختلف سلول های اولیه را به سلول های بنیادی پرتوان القایی(hiPSCs) بازبرنامه ریزی کنند. از نظر تئوری هر سلول سوماتیک می تواند به سلول بنیادی پرتوان القایی تبدیل شده و به سلول های هدف در بدن انسان تبدیل شوند. با این حال، در مورد پتانسیل تمایزی بر مبنای منشا سلول های اولیه ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29535785
جذب سلولی نانوذرات(NPs) به ذات سیستم نانو بیو از جمله اجزای نانوی جامد(مانند ویژگی های فیزیکی شیمیایی نانو ذره ها)، مواجه نانو بیو(مانند ترکیب تاج پروتئینی) و ویژگی های سلولی(مانند نوع سلول) بستگی دارد. در این مطالعه، ما نقش جنسیت را در جذب سلولی نانوذره ها به عنوان یک فاکتور نادیده گرفته شده در برر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29536733
سرطان تخمدان(OC) بدلیل تهاجمی بودن بالا، عود مجدد و ذات مقاوم به دارو، چهارمین بدخیمی شایع زنانه است. دو ویژگی آخر این سرطان ناشی از وجود سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) است. فاکتورهای مانند TGFβ1 و مسیرهای پیام رسانی پایین دست آن، در اغلب سرطان تنظیم افزایشی دارند و منجر به القای گذار اپی تلیالی مزانش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29537103
مدل های پوستی انسانی سه بعدی، پلت فرمی را برای تست سمیت، ارزیابی زیست مواد و بررسی فرایندهای اساسی زیستی ارائه می کند. با این حال، اغلب مدل های آزمایشگاهی فعای فاقد سیستم التهابی، سیستم عروقی و سایر مشخصه های پوست طبیعی هستند که نشان دهنده نیاز به مدل های پیچیده فیزیولوژیک است. با توجه به سیستم ایمن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29542274
تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) یک فرصت پیش بینی نشده را برای مطالعه ریخت زایی بافتی و تکوین اندام از طریق اندام زایی درون ظروف(organogenesis-in-a-dish) ارائه کرده اند. رویکردهای فعلی برای مهندسی ارگانوئیدهای قلبی یا به تمایز مستقیم قلبی اجسام جنینی(EBs) یا تولید بافت های قلبی همر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29543795
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به وضعیت سلولی پرتوان(سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)) نیازمند بازبرنامه ریزی متابولیسم برای حمایت تکثیر و پرتوانی است، که قابل توجه ترین آن تغییرات در ترن آور کربوهیدرات است که از حالت متابولیسم اکسیداتیو به گلیکولیز تغییر می کند. برخی از ابعاد متابولیسم سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29543848
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک اختلال مخرب عصبی حاد است که بوسیله آسیب ترومایی طناب نخاعی ایجاد می شود. تکامل نوروپاتولوژیک ترومای اولیه شامل فرایندهای چند فاکتوری است که آسیب را تشدید کرده، تخریب عصبی را بدتر می سازند و بازسازی عصبی را محدود می سازند. این پیچیدگی نشان می دهد که رویکردهای چند درمانی در مقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29621597
هدف: هدف این مطالعه شناسایی این امر بود که آیا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بقای سلول های گانگلیونی شبکیه(RGCs) را بعد از پیوند تحت تاثیر قرار می دهند یا خیر. روش ها: برای مطالعات آزمایشگاهی، iPSCهای انسانی یا به صورت مستقیم با RGCهای موشی هم کشت شدند یا به صورت insertهای معلق برا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29625481
پیشینه: درمان های جایگزین کننده(تعویض کننده) برای هموفیلی درمان هایی طولانی مدت هستند. تنها ژن درمانی است که می تواند هموفیلی را به صورت اساسی درمان کنند. سیستم CRISRP-Cas9 یک ابزار ویرایش ژنومی مطمئن و همه کاره است که می تواند در ژن درمانی هموفیلی مورد استفاده قرار گیرد. روش ها: سلول های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29625575
پیشینه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مخرب عصبی سیستم عصبی مرکزی است که برای درمان آن استفاده از پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی تحت مطالعه و بررسی است. تجربیات منتشر شده کشت و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برای کارآزمایی های بالینی محدود است. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29623216
استئوپورز یک اختلال شایع مربوط به پیری است که بوسیله توده استخوانی پایین و تخریب ریز ساختار استخوانی مشخص می شود و منجر به افزایش شکنندگی اسکلتی و خطر شکستن استخوان می شود. پاتوفیزیولوژی استئوپورز چند فاکتوری است. این بیماری مربوط به عدم تعادل بین استئوبلاست ها و استئوکلاست ها، توده استخوانی کاهش یا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29623851
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، به عنوان ابزار مهمی برای طب بازساختی و تیمارهای آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. آشکار سازی تغییرات فراساختاری طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ممکن است به ما در درک ذات این فرایند و تکوین رویکردهای جدید درمانی کمک کند. برای این هدف، بند ناف انسانی(hUC) به عنوان منبع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29624114
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یکی از انواع حیاتی سلول های تشکیل دهنده ریز محیط توموری در نظر گرفته شده اند. تصور می شود اگرچه مکانیسم های وابسته به تماس و فاکتورهای پاراکرین در کنترل اثرات مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی روی پیشرفت تومورها همکاری می کنند اما مکانیسم های دخیل در آن به ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29615660
صفحه 65 از 67ابتدا   قبلی   58  59  60  61  62  63  64  [65]  66  67  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان