(آرشیو سال 1399)
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، جمعیتی ناهمگون از سلو لها هستند که می توانند از بافت های مختلف از جمله مغز استخوان، بافت چربی، خون بند ناف و بافت جمجمه ای چهره ای جداسازی شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی طی سال های گذشته به دلیل ظرفیت بازسازی کنندگی شان و عملکردشان در تعدیل ایمنی به طور فزاینده ای مور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32547683
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک آسیب ترومایی است که منجر به ناتوانی همراه با نواقص حسی و/یا حرکتی موقتی یا دائمی می شود. رویکرد دارویی هنوز برای درمان آسیب طناب نخاعی استفاده می شود که شامل استفاده از داروهای کورتیکواستروئیدها است. با این حال، آسیب طناب نخاعی به صورت یک اختلال بسیار پیچیده باقی مانده است که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31963888
مقدمه: نتایج بالینی بعد از ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف انسانی آلوژن(hUCB-MSCs) در زانوهای استئوآرتریتی به ندرت گزارش شده است. مطالعه ما در صدد بررسی نتایج بالینی بیماران استئوآرتریتی بود که متحمل پیوند hUCB-MSCs شدند. روش ها: در این مجموع موارد(سطح شواهد: 4) که از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31988992
هدف این مطالعه بررسی پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(AD-MSCs) از بافت چربی قهوه ای روی عملکرد نعوذ نامناسب(ED) در آسیب طناب نخاعی به صورت آزمایشگاهی القا شده در رت ها است. 24 رت نر ویستار به سه گروه تقسیم شدند: کنترل، آسیب طناب نخاعی(SCI)+ محلول انتقال، آسیب طناب نخاعی به اضافه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31273327
پزشکی بازساختی شاخه ای از تحقیقات کاربردی است که قصد دارد با تحریک مکانیسم های ترمیمی خود بدن از طریق ایمپلنت کردن سلول های تمایز یافته به انواع سلول های تخصص یافته، بافت ها و اندام های آسیب دیده را مجددا تثبیت کند. یک منبع غنی از سلول های بنیادی بالغ درون دندان قرار دارد و تحت عنوان سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31776822
سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) مسیرهای کشف داروی متداول را در سال های اخیر متحول کرده اند. به طور خاص، پیشرفت های اخیر در زیست شناسی hiPSC از جمله فناوری های ارگانوئید، پتانسیل جدیدی را برای کشف داروهای عصبی با توجه به مزیت های واضح بر استفاده از بافت های اولیه تاکید داشته اند. در نظر ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32143423
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بدون توجه به منبع بافتی شان، کاندیداهای عالی برای سلول درمانی محسوب می شوند زیرا آن ها سلول های تعدیل کننده ایمنی هستند که عملکردهای درمانی متعددی دارند و می توانند به ترمیم و بازسازی بافتی کمک کنند. برای کاربرد موثر این سلول ها در سلول درمانی، درک و ویژگی ی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32372268
از مواد زیستی مختلف به عنوان پانسمان بیولوژیکی برای بازسازی زخم استفاده شده است. برای چندین دهه ، پیوند پرده آمنیوتیک انسانی (AM) به طور گسترده برای درمان زخم های حاد و مزمن استفاده می شود. این غشا دارای حداقل سمیت و ایمنی زایی است ، از رشد سلولهای مزانشیمی پشتیبانی می کند ، چسبندگی و تکثیر سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 456780
سلولهای بنیادی زمینه را برای ارتقا روش های درمانی قوی جدید برای انواع اختلالات انسانی فراهم می کنند. هنوز محدودیت های زیادی وجود دارد که باید قبل از کاربرد درمانی بالینی برطرف شود ، از جمله درک بهتر مکانیسمی که طی آن درمان با سلول های بنیادی منجر به افزایش بهبودی می شود. تحقیقات در شرایط آزمایشگاهی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 33027557
در شرایط طبیعی ، سلولهای آسیب دیده می توانند به سرعت و از طریق فرایندهای بیولوژیکی ذاتی ترمیم شوند. با این حال ، در مورد دیابت ، بیماری های قلبی عروقی ، دیستروفی عضلانی و سایر شرایط تحلیل رونده ، روند ترمیم طبیعی مختل می شود. ترمیم آسیب به غشای سلول از جنبه های مهم فیزیولوژی است. عملکرد ناکافی ترمیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 33440658
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی این بود که آیا محیط رویی مشتق از اسفروئیدهای سلولهای استرومایی مشتق از چربی (ASM) تحت نوردرمانی (PBM) می تواند آنژیوژنز و بازسازی بافت را تحریک کند تا عملکرد بافت پوست در مدل زخم پوستی حیوان را بهبود بخشد یا خیر. روش ها و یافته ها: ASC در پلیت 24 خانه پوشش داده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 435678
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف (UC-MSC) دسته ای از سلولها را تشکیل می دهند که دارای خاصیت خودتجدیدی قابل توجه و تمایز چند رده ای هستند و پتانسیل زیادی برای کاربردهای درمانی و حفاظت ژنتیکی حیوانات در معرض خطر انقراض دارند. در این مطالعه ، ما با موفقیت UC-MSC را از رگهای خونی بند ناف پاندای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 567890
زمینه و هدفمرگ مغزی (BD) برای القا اختلال عملکرد اندوتلیال کرونر پیشنهاد شده است. آسیب ایسکمی / خونرسانی مجدد (IR) در حین پیوند قلب ممکن است منجر به آسیب بیشتر اندوتلیوم شود. مطالعات قبلی اثرات محافظتی محیط کشت رویی (CM) سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در برابر آسیب IR را نشان داده است. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 567894
MicroRNA ها تنظیم کننده های مهمی در سلول های بنیادی هستند که در تنظیم ژن از جمله تکثیر ، تمایز و آپوپتوز سلول نقش دارند. به عنوان یک مورد مهم ، miR-34c با هدف قرار دادن ژن های رمزگذار پروتئین در فرایندهای مختلف شرکت می کند. به طور کلی miR-34c به عنوان مهار کننده تومور و مهار کننده چسبندگی سلول در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 56780
سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) سلولهای چندتوانی هستند که نقش مهمی در هموستاز و بازسازی دارند. سلولهای بنیادی مزانشیمی در پاسخ به استرس های مختلف دچار پیری می شوند و این باعث بیماری های زیادی از جمله اختلالات تحلیل برنده می شود. بنابراین ، تنظیم عوامل پیری برای پیری سالم بسیار مهم است. اخیرا نقش پپتی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 34567
صفحه 1 از 42ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان