پپتید MOTS-c مشتق از میتوکندری باعث هموستاز در سلولهای بنیادی مزانشیمی پیرمشتق از جفت انسان در شرایط آزمایشگاهی می شود

تاریخ انتشار: جمعه 15 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) سلولهای چندتوانی هستند که نقش مهمی در هموستاز و بازسازی دارند. سلولهای بنیادی مزانشیمی در پاسخ به استرس های مختلف دچار پیری می شوند و این باعث بیماری های زیادی از جمله اختلالات تحلیل برنده می شود. بنابراین ، تنظیم عوامل پیری برای پیری سالم بسیار مهم است. اخیرا نقش پپتید 12S rRNA-cمیتوکندری (MOTS-c) ً در تنظیم هموستاز متابولیک گزارش شده است. در اینجا ، ما اثرات ترمیمی MOTS-c را بر سلولهای بنیادی مزانشیمی پیر مشتق از جفت انسان (hPD-MSC) بررسی کردیم MOTS-c مورفولوژی hPD-MSC های پیر را ارتقا داد. MOTS-c پروتئین کیناز فعال کننده AMP را که مسیر اصلی هدف MOTS-c است به طور قابل توجهی فعال کرده ، و اثر آنتاگونیست آن mTORC1 را مهار کرد. MOTS-c با کاهش مصرف اکسیژن و تولید گونه های فعال اکسیژن ، به طور قابل توجهی هموستاز میتوکندریایی را افزایش داد. حالت میتوکندری hPD-MSC های پیر تحت تیمار با MOTS- c بیشتر شبیه حالت hPD-MSC جوان بود تا حالت میتوکندری hPD-MSC پیر تیمار نشده . همچنین MOTS-c سنتز چربی را کاهش داد. در نتیجه ، ما نشان دادیم که MOTS-c باعث هموستاز در hPD-MSC های پیر می شود.
The mitochondrial-derived peptide MOTS-c promotes homeostasis in aged human placenta-derived mesenchymal stem cells in vitro
WonDong Yu ;YuJin Kim ;MinJeong Cho ;JinSeok ;JungJae Ko ;GiJin Kim ;Chang-HanLee ;YouShin KimbJaeHo Leeab

Abstract
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with critical roles in homeostasis and regeneration. MSCs undergo aging in response to various stresses, and this causes many diseases including degenerative disorders. Thus, regulation of aging factors is crucial for healthy aging. Mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c (MOTS-c) was recently reported to regulate metabolic homeostasis. Here, we investigated the restorative effects of MOTS-c on aged human placenta-derived MSCs (hPD-MSCs). MOTS-c promoted the morphology of old hPD-MSCs. MOTS-c significantly activated AMP-activated protein kinase, which is the main target pathway of MOTS-c, and inhibited its antagonistic effector mTORC1. MOTS-c considerably enhanced mitochondrial homeostasis by decreasing oxygen consumption and reactive oxygen species production. The mitochondrial state of MOTS-c-treated old hPD-MSCs was more similar to that of young hPD-MSCs than the mitochondrial state of non-treated old hPD-MSCs. MOTS-c also decreased lipid synthesis. In conclusion, we demonstrated that MOTS-c promotes homeostasis in aged hPD-MSCs.
PMID: 34567
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان