(آرشیو سال 1397)
یک دهه گذشته شاهد مطالعاتی بوده است که نشان دهنده انتقال میتوکندریایی به عنوان یکی از مکانیسم های نوظهوری بوده است که از طریق آن سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند سلول ها یا بافت های آسیب دیده را بازسازی و ترمیم کنند. مشخص شده است که این امر نقش مهمی را در بهبود بیماری های متعدد مربوط به آسیب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29602309
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به دلیل پتانسیل تمایز چند رده ای و هم چنین توانایی شان برای شناسایی و خانه گزیدن به جایگاه بافت آسیب دیده، ترشح فاکتورهای زیست فعال تعدیل کننده سیستم ایمنی و تقویت ترمیم بافت، به عنوان یک رویکرد بالقوه برای درمان آسیب های استخوانی، توجه رو به افزایشی را به خود جلب کرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29602560
برهمکنش های مستقیم و غیر مستقیم مختلف بین سلول های شبه بنیادی/استرومایی مزانشیمی چند عملکردی و سلول های سرطانی، پلاستیستی فزاینده ای را درون بافت توموری و ریز محیطش ایجاد می کنند. ارتباط مستقیم و محکم بین سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های سرطانی بر برهمکنش های پروتئین های غشایی و تبادل اجزای بزرگ ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29603861
هدف مطالعه حاضر ایجاد یک رویکرد جدید برای سنتز سبز نانوذره های اکسید تیتانیوم(TiO2 NPs) با استفاده از عصاره گیاه Eichhornia crassipes و کلسینه شده در دماهای مختلف برای ارزیابی فعالیت بهبود زخم در شکستگی ران بود. اکسید تیتانیوم سنتز شده، نانوساختاری مختلف(صفحه ای و استوانه ای شکل) را در دماهای کلسینه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29604552
هدف: پیشرفت زیادی در تولید سلول های شبه بتای پانکراسی از سلول های بنیادی پرتوان در آزمایشگاه صورت گرفته است. با این حال، مرحله بلوغ این سلول ها هنوز هم نیازمند بلوغ درون تنی برای ایجاد یک نیچ محیطی است. درک عمیق تر فاکتورهای پیشبرنده بلوغ سلول ها، توجه زیادی را برای کاربردهای بالینی به خود جلب ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29578310
گرافت های مهندسی بافت شده مصنوعی جایگزین بالقوه ای را برای گرافت های بافتی اتولوگ برای بیماران ارائه می دهند که می توانند تروماتیک باشند. بعد از سلول زدایی مری Papio hamadryas و مطالعه ویژگی های ریختی و فیزیکی ماتریکس خارج سلولی(ECM)، ما داربست های مبتنی بر پلی آمید 6 الکتروریسی شده را برای تقلید آن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29603873
پستانداران دارای خواب زمستانی در شرایط هیپوترمی(<10°C) بدون آسیب دیدن زنده می مانند، یک شاهکار قابل توجه از حفاظت سلولی که اهمیت زیادی برای کاربردهای بالقوه پزشکی دارد. با این حال، مکانیسم های که باعث مقاومت به سرما می شوند از جمله ثبات اسکلت سلولی، ناشناخته باقی مانده است. با استفاده از اول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29576452
هدف: از ظهور تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC) حدود یک دهه قبل، پیشرفت بسیار زیادی در زیست شناسی سلول های بنیادی و طب بازساختی صورت گرفت. سلول های iPS انسان به طور گسترده ای در مدل سازی بیماری، کشف داروها و تکوین سلول درمانی ها استفاده شدند. در این مطالعه مروری، ما پیشرفت در به کارگیری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29578130
سلول های گانگلیون شبکیه(RGCs)، نورون های منشعب شبکیه هستند که اطلاعات بینایی را به اهداف بعد از سیناپسی در مغز منتقل می کنند. در حالی که این عملکرد تقریبا بین همه سلول های گانگلیون شبکیه یکسان است، این کلاس سلولی تنوع قابل توجهی دارد و از زیرنوع های متعدد سلولی تشکیل شده است. تلاش های گذشته زیرنوع ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29576537
مدل های مشتق از سلول های بنیادی انسانی بیماری های تکوینی و تخریب کننده عصبی، بدلیل عدم بلوغ سلولی در آزمایشگاه مورد چالش است. سیستم های اندام روی چیپ ریز مهندسی شده(organ-chip) برای تقلید ساختار سلولی با حجم اندک طراحی شده اند و قادر به هم کشتی انواع مختلف سلول ها هستند. سلول های اندوتلیالی ریز عروق...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29576540
فیبروز مغز استخوان، جایگزین شدن پیوسته سلول های خون ساز با بافت اسکار اضافی در مغز استخوان است که منجر به ناتوانی بدن در تولید سلول های خونی و در نهایت مرگ می شود. میوفیبروبلاست ها، سلول های ایجاد کننده فیبروز هستند که در فیبروز بافت های جامد به خوبی قابل تشخیص هستند اما نقش آن ها و منشا سلولی فیبرو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29570794
طی 15 سال گذشته، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ظرفیت شان برای سرکوب التهاب و پیشبرد ترمیم بافت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بدون توجه به این که آیا این سلول ها قبل از استفاده تحریک شوند( با قرار گرفتن در معرض سیگنال های هدایت کننده)، فنوتیپ آن ها به سیگنال های محیطی موجود در مجموعه پاتوفیزیول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29574308
نارسایی حاد کبد (ALF) یک بیماری کشنده با درمان های نجات بخش محدود است. به دلیل فقدان اهدا کننده های اندام کامل برای پیوند کبد، یک استراتژی درمانی جایگزین برای این بیماران مورد نیاز است. یافته های پیش درمانگاهی و بالینی ثابت کرده است که درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای ریکاوری نارسایی حاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29575235
از آن جایی که قلب پستانداران بالغ ظرفیت بازسازی کنندگی محدودی دارد، ترومای قلبی، بیماری و پیری منجر به از دست رفتن دائم بافت منقبض شونده قلب می شود. این امر منجر به ایجاد استراتژی های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ایجاد کاردیومیوسیت های جدید برای قلب آسیب دیده شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی شمتق ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29574510
هپاتوسیت های خوکی پیوند شده طی نارسایی حاد کبدی، تا زمانی که کبد بیمار عملکردش را ریکاوری کند، از عملکردهای متابولیکی حمایت می کند. در این جا، ما شمار زیادی از هپاتوسیت های مناسب را جداسازی کرده و بعد از کپسوله کردن، عملکردی بودن هپاتوسیت ها را ارزیابی کردند. در ادامه ما ارزیابی کردیم که آیا هم کشتی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29577046
صفحه 61 از 67ابتدا   قبلی   56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان