(آرشیو سال 1397)
تکنیک مهندسی بافت با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و داربست ها امیدوار کننده است. فاکتور TGF-β1 عموما به عنوان یک عامل غضروف زا اما با اثرات رد ایمنی و عوارض جانبی غیر قابل انتظار مانند تومورزایی و ناهمگونی شناخته می شود که این عوامل کاربرد بالینی آن را محدود کرده اند. پلاسمای غنی از پلا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30768719
رده های مزوتلیوم پریتونئوم، حفره های بدنی را مفروش می کنند و دارای منشا یکسانی با اپی تلیوم سطح تخمدان هستند که وجود احتمالی سلول های بنیادی مزانشیمی پریتونئوم(PMSCs) را می توان از جمله این مشترکات دانست. در مطالعه حاضر، PMSCها از پریتونئوم جداسازی شده و با استفاده از محیط شرطی مایع فولیکول انسانی(H...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30767610
بند ناف انسانی(UC) و خون بند ناف(CB) منابع ارزشمندی از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را برای سلول درمانی ارائه می کنند. نشان داده شده است که هر دو UCMSCها و CBMSCها نقش های بارزی را در درمان های بالینی بازی می کنند. با این حال، در مورد تفاوت های عملکردی آن ها در کاربرد بالینی اطلاعات اندکی موجود اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30769140
این اولین مطالعه ای است که کارایی پیوند سلول بنیادی مشتق از خون قاعدگی(MenSC) را از طریق پرده آمنیوتیک انسانی سلول زدایی شده(DAM)، برای پیشبرد ترمیم زخم های بریدگی پوستی نشان می دهد. پرده آمنیوتیک سلول زدایی شده با سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی و در تراکم 30 هزار سلول به ازای هر سانتی متر مربع ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30603224
سه دهه قبل، گزارش شد که ایمنی درمانی سلول های T‌سازش پذیر بوسیله تزریق لنفوسیت های اتولوگ نفوذ کننده به تومور(TILs) سرکوب سرطان را در بیماران مبتلا به ملانومای متاستازیک سرکوب می کنند. زمینه جدیدی از ایمنی درمانی سلول های T از زمان بهبودی و استفاده بالینی از سلول های T گیرنده آنتی ژن کایمریک anti-CD...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30671229
کشف RNA های غیر کد کننده کوچک، زمینه جذابی را در زیست شناسی سلولی و مولکولی باز کرده است. امروزه، miRNAها شناخته شده ترین RNA های غیر کد کننده برای حفظ و تمایز سلول های بنیادی پرتوان از جمله سلول های بنیادی جنینی(ES)، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC) و سلول های بنیادی سرطانی هستند. سلول های بنیاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30674265
هدف نهایی مهندسی بافت پوست، بازسازی آسیب های پوستی است که اجازه احیای کامل ویژگی های ریختی و عملکردی همانند آن چه پیش از آسیب بود را می دهد. به این منظور، ما یک پروتیپ جدید از یک داربست زیست تقلید مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی بالغ بند ناف انسانی(hUCMSCs)/ فیبرین را تولید کردیم. ما معادل درمی پی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29456556
انفارکته میوکاردی منجر به از دست رفتن تعداد زیادی از کاردیومیوسیت ها می شود و پاسخ ترمیمی به این واقع، تشکیل بافت اسکار است که عملکرد قلبی را مختل می کند. تکنولوژی بازبرنامه ریزی مستقیم یک استراتژی جایگزین را برای تولید کاردیومیوسیت ها نه تنها در شرایط آزمایشگاهی بلکه در شرایط درون تنی و در جایگاه آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30671223
سه دهه قبل، گزارش شد که ایمنی درمانی سلول های T‌سازش پذیر بوسیله تزریق لنفوسیت های اتولوگ نفوذ کننده به تومور(TILs) سرکوب سرطان را در بیماران مبتلا به ملانومای متاستازیک سرکوب می کنند. زمینه جدیدی از ایمنی درمانی سلول های T از زمان بهبودی و استفاده بالینی از سلول های T گیرنده آنتی ژن کایمریک anti-CD...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30671229
پیشینه: نارسایی زودرس تخمدان(POI) یک بیماری چالش برانگیز است که تاکنون با گزینه های درمانی محدودی همراه بوده است. سلول های بنیادی مزانشیمی خون بند ناف(UCMSCs) توانایی های بازسازی کنندگی امیدوار کننده ای را در چندین بیماری از جمله نارسایی زودرس تخمدان نشان داده اند. مواد و روش ها: یک مورد مو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30669278
پیشینه: آنتوسیانیدین ها فیتوشیمیایی های گیاهی هستند که در غلظت های بالا در توت ها، سیزیجات و گل ها مشاهده می شوند. آنتوسیانیدین ها به دلیل اثرات ضد اکسیداتیو، ضد یابتی و ضد التهابی شان به طور گسترده ای بررسی شده است. مطالعات اندک نشان داده اند که آنتوسیانیدین ها چاقی را کاهش می دهند و تراکم استخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30668416
اسفنج های کلاژنی بارگیری شده با پروتئین ریخت زای استخوانی 2(BMP2) به عنوان یک استاندارد بالینی برای درمان نواقص استخوان بزرگ زمانی که یک اتوگرافت کافی نباشد باقی مانده اند، هر چند با مشکلاتی نیز همراه هستند. تلاش های اخیر برای از بین بردن عوارض جانبی شامل زیست مواد و رویکردهای ژن درمانی برای گسترش م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30666821
درمان های سلولی مرزهای جدیدی را در درمان بیماری های عصبی ارائه کرده اند. شواهد رو به افزایش از مطالعات پیش درمانگاهی مدل های جانوری نشان می دهد که سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs)، اغلب درمانی موثر برای بیماری های عصبی هستند. در این مطالعه، ما رده های سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی را هم از مغز اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30677139
اپی تلیوم ریوی از لایه زایای اندودرمی مشتق می شود که مجموعه ای پیچیده از وقایع پیام رسان میانجی شونده اندودرمی-مزودرمی را متحمل می شوند تا شبکه آرایش یافته نهایی از مجاری هدایت کننده(برونش، برونشیول) و واحدهای مبادله کننده گار(آلوئول ها) را تولید کنند. این مراحل شامل القای اندودرمی، الگودهی قدامی-خل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664680
مطالعات پیش درمانگاهی جامع سندرم میلودیسپلازی(MDS) به دلیل توانایی محدود سلول های بنیادی MDS برای پیوند به میزبانان موشی ناقص از نظر ایمنی فعلی به سختی انجام پذیرفته است. در این جا ما یک مدل زنو پیوند مشتق از بیماران مبتلا به MDS در موش های MISTRG ناقص از نظر ایمنی انسانی شده سیتوکین را گزارش می کنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664659
صفحه 4 از 67ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان