(آرشیو سال 1397)
کشت های سه بعدی(3D) برای مطالعه ناهمگونی توموری در شرایط برون تنی سرطان کولورکتال(CRC) ضروری هستند. اگرچه کشت های سه بعدی(مانند سنجش تشکیل اسفیبر و کشت ارگانوئید) می توانند تا حدی مشخصه های مولکولی و ریختی سرطان کلورکتال را حفظ کنند، آیا این کشت های سه بعدی بنیادینگی طولانی مدت سلول های بنیادی سرطان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664193
سلول های بنیادی مشتق از چربی(ADSCs)، سلول های بنیادی مزانشیمی است که اغلب در طب بازساختی استفاده می شوند. حفظ زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی مهم است، زیرا این امر اثرات درمانی سلول درمانی را بهینه سازی می کند. با این حال، شرایط بهینه برای حفظ زنده مانی سلول هنوز ناشناخته باقی مانده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664198
ارتباط بین سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) و پیری و هم چنین اثرات ضد پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، مشاهده است. یک مدل پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ماکائو ایجاد شد. ما سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان را از ماکائوهای جوان و پیر جداسازی کردی و از RT-PCR و وستر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30673631
بیماری های نقص ایمنی اولیه(PIDs) یک گروه ناهمگون از اختلالات ایمنی نادر با دلایل ژنتیکی است. درمان های موثر با استفاده از سلول های بنیادی خون ساز یا عوامل دارویی چندین دهه است که صورت می گیرد. با این حال، برای بسیاری از بیماران، این گزینه های درمانی غیر موثر هستند که تا حدی به این دلیل است که نادر ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664903
سلول های ستیغ عصبی توانایی مهاجرتی و تمایزی گسترده ای دارند که با توجه به سطح محوری منشا آن ها متفاوت است. با این حال، ذات گذرای آن ها درک ویژگی های سلول های بنیادی آن ها و خود نوزایی آن ها را محدود کرده است. در حالی که یک روش کشت آزمایشگاهی حفظ سلول های ستیغ عصبی جمجمه ای به عنوان اسفیرهای ستیغی(cr...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664880
پاک سازی غلاف های میلینی آسیب دیده برای تضمین ریکاوری عملکردی از آسیب عصبی حیاتی است. در این جا ما یک نقش پیش از این ناشناخته را برای ریز عروق و سلول های اندوتلیالی پوشاننده آن ها در بلعیدن باقی مانده های میلینی در آسیب طناب نخاعی(SCI) و انسفالوپاتی های اتوایمن تجربی(EAE) نشان می دهیم. ما نشان می ده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664769
از آن جایی که غضروف های مفصلی به دلیل مشخصه هایی مانند نداشتن عروق و تراکم سلولی پایین به ندرت به خودی خود بهبود می یابند، مداخلات جراحی برای بیماران با آسیب های غضروفی ایده آل است. به دلیل مشخصه های ساختاری بافت غضروفی، یک کشت سه بعدی سلول های بنیادی در زیست مواد، یک سیستم مطلوب برای مهندسی بافت غض...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30665260
ما نورون های بنیابینی قشری(cINs) را از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از 14 فرد سالم و 14 فرد مبتلا به شیزوفرنی تولید کردیم. هم نورون های بنیابینی قشری مشتق از فرد سالم و هم نورون های بینابینی قشری مشتق از افراد مبتلا به شیزوفرنی معتبر بودند، به طور خودبخود تهییج شدند، ورودی های تهییجی عملکردی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664768
نواقص غضروف مفصلی به دلیل این که به خودی خود بهبود نمی یابند، یک مشکل بالینی بزرگ محسوب می شوند. امروزه، درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به طور گسترده ای برای ترمیم غضروف استفاده شده اند. با این حال، بعد از درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) به طور گسترد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30654942
میکروRNAها(miRNAs) مولکول های ریز RNA‌غیر کد کننده ای هستند که نقش های تعیین کننده ای را در فرایندهای تکثیر و تمایز سلولی از طریق مهار هدفمند mRNA بالغ انجام می دهند. در این مطالعه، miRNAs که در تمایز سلول های بنیادی عصبی(NSC) از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) دخیل هستند به طور کامل پروفایل و شناسایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664947
از آن جایی که امید به زندگی به طور کلی در حال افزایش است، بیماری های عصبی مانند بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون نیز مشکلاتی رو به افزایش هستند. کشف داروها برای بیماری های عصبی به صورت چالشی بزرگ باقی مانده است. درک ضعیف از پاتوفیزیولوژی بیماری و عدم شبیه سازی کامل بیماری انسانی در مدل های جانوری، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664937
شواهد رو به افزایش نشان می دهد که این توافق نظر که کاربرد درون تنی مستقیم سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) غیر ممکن است، ممکن است درست نباشد. روش ها: تشکیل و سرنوشت تراتوما در 53 شرایط طبیعی و شرایط بیماری از جمله مغز، ریه، کبد، کلیه، جزایر پانکراسی، پوست، پاها و شریان ها ارزیابی شد. نتایج: استف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30662568
پلاستیسیتی سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) با پتانسیل تمایز به هر نوع سلول و قابلیت تولید سلول های پیش ساز بنیادی خون ساز(HSPCs) از iPSCهای مشتق از بیماران(iPSC-HSPC) کاربردهای بالقوه بسیاری در هماتولوژی دارد. برای مثال، iPSCs-HSPCs برای مطالعات لوکموژنز استفاده شده اند و به کار بردن iPSCs-HSPC...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30664904
مطالعات اخیر توانسته اند با موفقیت ساختار شبه دندانی را از طریق تقلید برهمکنش های دو طرفه بین اپی تلیال دندانی و سلول های مزانشیمی در اندام زایی دندانی تولید کنند. با این حال، کاربردهای بالینی این روش ها محدود است که بدوا به دلیل فقدان منابه مناسب برای سلول های اپی تلیالی دندانی است. سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30659476
بیماری پارکینسون(PD) با علایم حرکتی و غیر حرکتی از جمله یبوست، نوروپاتی حسی، افسردگی، زوال عقل و اختلالات خواب همراه است. سوماتوستاتین(SST) به عنوان یک تعدیل کننده انتقال مهاری گاباارژیک شناخته می شود و سطح آن در مایع مغزی نخاعی بیماران پارکینسونی کاهش می یابد. در مطالعه حاضر، ما تغییرات در بیان سو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30658665
صفحه 5 از 67ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان