(آرشیو سال 1397)
مطالعات اخیر متعدد نشان داده است که هم کشتی کندروسیت ها با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(MSCs) غضروف زایی آن ها را بهبود می بخشد. این نشان می دهد که ارتباطات بین سلولی در تعیین سرنوشت سلول های گیرنده و/یا بازبرنامه ریزی وضعیت متابولیکی برای حمایت از عملکرد تمایز یافته نقش دارند. در حا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30647113
برای وارد کردن شبکه عروقی دارای عملکرد به درون معادلات استخوان مهندسی بافت شده، سلول های اندوتلیالی کلونی زای انسانی(ECFCs) و سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان (MSCs) می توانند هم کشت شوند. در این جا، ما اثر تنوع اهدا کننده روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی و ECFCهای مشتق از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30650247
پیشرفت قابل ملاحظه ای در تست اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی(EPE) به عنوان درمان بالقوه برای تخریب ماکولای وابسته به سن(AMD) صورت گرفته است. با این حال، گزارش های اخیر موتاسیون های انکوژن در سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) حاکی از نیاز مبرم به تولید و اعتبار بخشی عملکردی RPE...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30651323
زخم های دیابتی پا(DFUs) یکی از خطرناک تریک و مخرب ترین مشکلات مربوط به دیابت شیرین است که حدود 15 درصد بیماران دیابتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه مروری گزینه های درمانی خلاقانه که در حال حاضر در درمان زخم های دیابتی بهبود نیابنده پا در دسترس هستند را توصیف می کند. استفاده از پلاسمای غنی از ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30644276
مطالعات اخیر نشان می دهد که نیروی ایجاد کننده اصلی پشت پرده فعالیت مشاهده شده در سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) فاکتورهای پاراکرین ترشح شده بوسیله این سلول ها است. این زیست مولکول ها از طریق مکانیسم های پیام رسانی پاراکرین وقایع ضد آپوپتوزی را نیز برای مهار تخریب بیشتر اندام آسیب دیده شروع می کنند. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30644175
پیشینه: انفارکته میوکاردی حاد(AMI) و بیماری قلبی ایسکمیک پس از آن در حال نزدیک شدن به یک بیماری همه گیر هستند. احتباس محدود سلول های بنیادی بدنبال تجویز درون کرونری، کارایی بالینی این درمان جدید را کاهش داد. پوشش سلولی مبتنی بر پلیمر زیست سازگار است و نشان داده شده است که بی خطر نیز است. در این ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30644039
آسیب های قرنیه متعدد اغلب منجر به نابینایی دایمی می شوند و چالش های بالینی را بر جای می گذارند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی(MSCs) و فاکتورهای ترشح شده آن ها(سکرتوم) برای ویژگی های ضد اسکاری، ضد التهابی و ضد رگزایی شان مورد مطالعه قرار گرفته اند. ما در صدد بودیم که سکرتوم لیوف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30644653
فاکتور رشد مبدل بتا(TGF-β) به طور معمول در پروتکل های تمایز غضروفی استفاده شده است، اما این اغلب منجر به بلوغ ناقص کندروسیت های تولید شده است. آنالیز بیان ژن، کمی سازی گلیکوز آمینوگلیکان ها و کلاژن و رنگ آمیزی بافتی برای ارزیابی اثر گرلین انجام شد. مسیرهای پیام رسانی دخیل با مهار کننده ها بررسی شد ی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30644571
هدف: این مطالعه مروری کوتاه اطلاعات موجود در مورد پیری سلول های بنیادی دندانی و در مورد اهداف احتمالی برای تنظیم پیری سلولی را خلاصه سازی می کند. طراحی: بررسی ادبیات تحقیق با استفاده از ترکیبی از کلید واژه ها مانند سلول های بنیادی، پیری مکرر، پتانسیل تمایزی، پالپ دندان، فولیکول دندان و لیگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30685471
سرطان به عنوان یک فرایند چند گانه و بیماری پیچیده نه تنها بوسیله تکثیر و رشد سلول های منفرد تنظیم می شود، بلکه بوسیله محیط توموری و برهمکنش های سلول-سلول نیز کنترل می شود. شناسایی برهمکنش های سرطان و سلول بنیادی شامل تغییرات در محیط خارج سلولی، برهمکنش های فیزیکی و فاکتورهای ترشح شده ممکن است کشف گز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30663693
مژه اولیه و پروتئین های انتقال بین فلاژله ای(IFT) طیف وسیعی از فرایندها طی تکوین و هموستازی را کنترل می کنند. با این حال، نقش آن ها در تنظیم ویژگی های سلول های بنیادی طی تکوین دندان ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما نشان دادیم که سلول های بنیادی پالپ دندان(DPSCs) پروتئین IFT80 را بیان می کنند ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30683845
پیشینه: ترشح ماتریکس خارج سلولی و تمایز ادنتوبلاستی در سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی(hDPSCs) مبناهای سلولی برای دنتین زایی ترمیمی هستند. استئومدولین(OMD) یکی از اعضای خانواده کوچک پروتئوگلیکانی غنی از لوسین هستند که در ماتریکس خارج سلولی پراکنده هستند اما در مورد نقش آن ها در تمایز استخوانی/د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30670012
پیشینه: فیبروز کبدی یک فاز کلیدی است که پیشرفت کرده و به آسیب های بیشتر مانند سیروز کبدی یا کارسینوما تبدیل می شود. این مطالعه در صدد بود که بررسی کند که آیا پیوند سلول های استرومایی مزانشیمی مغز استخوان(BM-MSCs) می توانند فیبروز کبدی را در موش کاهش دهند و مکانیسم های دخیل مبتنی بر تنظیم زیر نوع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30635047
بیماری های روده التهابی(IBDs) گهگاهی به درمان های موجود مقاوم هستند و با عوارض جانبی همراه هستند که طی درمان های سرکوب کننده ایمنی رخ می دهند؛ بنابراین، درمان های جدید ضروری مورد نیاز است. اخیرا، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بر مبنای عملکردهای متعددشان از جمله اثرات ضد التهابی شان مورد توجه قرار گ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30635774
فیبروز کبدی پیشرفته به وفور پیشرفت کرده و به ترومبوز سیاهرگ پورتال،‌ تشکیل واریس های مروی، انسفالوپاتی کبدی، آسیت، کارسینومای هپاتوسلولار و نارسایی کبدی تبدیل می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، زمانی که در شرایط درون تنی پیوند شوند، به کبدهای فیبروژنیک مهاجرت می کنند و سپس به سلول های شبه هپاتو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30635966
صفحه 7 از 67ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان