ماتریکس بدون سلول درجه بالینی برای جایگزینی مری

تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398 | امتیاز: Article Rating

 در پاتولوژی های مری مانند آترزی مری، سرطان ها و آسیب های سوزشی، روش ها برای جایگزینی تمام ضخامت مری نیازمند قربانی کردن اندام های سالم درون شکمی مانند معده و کولون است و با عوارض جانبی و مرگ و میز بالا و نتایج عملکردی ضعیف همراه است. برای فائق آمدن بر این مشکلات، روش های مهندسی بافت برای ایجاد جایگزین های دارای داربست و سلول ایجاد شده است. هدف این مطالعه ایجاد یک یک فرایند سلول زدایی ساده و بی خطر به منظور به دست آوردن ماتریکس خارج سلولی مروی با درجه بالینی بود. به دنبال مرحله زدودن آلودگی، مری خوکی در یک بیورآکتور و با استفاده از SDS و EDTA برای سه روز سلول زدایی شده و سپس با آب دیونیزه شسته شد. DNA بوسیله سه ساعت تیمار با DNase حذف شد. برای برداشتن باقیمانده شوینده ها، ماتریکس با یک رزین بازجذب کننده انکوبه شد. ماتریکس مروی خوکی حاصل بوسیله ارزیابی کارایی فرایند سلول زدایی (کمی سازی DNA)، ارزیابی استریل بودن و عدم سمیت سلولی، ترکیبات آن و ویژگی های بیوشیمیایی و هم چنین احتمال سلول دار شدن مجدد بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مورد شناسایی قرار گرفت. سلول زدایی کامل با حفظ ساختار کلی، ترکیب، ویژگی های بیوشیمیایی ماتریکس طبیعی مری بدست آمد. استریل بودن در سراسر فرایند حفظ شد و ماتریکس هیچ سمیت سلولی را نشان نداد. ماتریکس حاصل معیارهای درجه بالینی را دارا بود و با موفقیت با سلول های بنیادی مزانشیمی مجددا سلول دار شد.

J Tissue Eng Regen Med. 2019 Oct 31. doi: 10.1002/term.2983. [Epub ahead of print]

A clinical-grade acellular matrix for esophageal replacement.

Arakelian L1,2, Caille C1,2, Faivre L1,2, Corté L3,4, Bruneval P5, Shamdani S6, Flageollet C6, Albanese P6, Domet T1,2, Jarraya M7, Setterblad N8, Kellouche S9, Larghero J1,2, Cattan P2,10, Vanneaux V1,2.

Abstract

In pathologies of the esophagus such as esophageal atresia, cancers and caustic injuries, methods for full thickness esophageal replacement require the sacrifice of healthy intra-abdominal organs such as the stomach and the colon and are associated with high morbidity, mortality and poor functional results. To overcome these problems, tissue engineering methods are developed to create a substitute with scaffolds and cells. The aim of this study was to develop a simple and safe decellularization process in order to obtain a clinical grade esophageal extracellular matrix. Following the decontamination step, porcine esophagi were decellularized in a bioreactor with SDS and EDTA for three days and were rinsed with deionized water. DNA was eliminated by a three hour DNase treatment. To remove any residual detergent, the matrix was then incubated with an absorbing resin. The resulting porcine esophageal matrix was characterized by the assessment of the efficiency of the decellularization process (DNA quantification), evaluation of sterility and absence of cytotoxicity, its composition and biomechanical properties, as well as the possibility to be reseeded with mesenchymal stem cells. Complete decellularization with the preservation of the general structure, composition and biomechanical properties of the native esophageal matrix was obtained. Sterility was maintained throughout the process and the matrix showed no cytotoxicity. The resulting matrix met clinical grade criteria and was successfully reseeded with MSCs.

PMID: 31670903
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان