هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف انسانی روی نانوفیبرهای هم ریسی شده و هپارینه شده پلی کاپرولاکتون/ژلاتین برای بازآرایی بهبود یافته اندوتلیوم

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 اسفند 1398 | امتیاز: Article Rating

اندوتلیالی شدن یک بستر مهندسی بافت شده برای کاربرد آن به عنوان یک گرافت عروقی مصنوعی مهم است. برخلاف پیشرفت های اخیر در ساخت گرافت مصنوعی، ساخت یک گرافت با ضخامت کمتر از 5 میلی متر به دلیل اندوتلیالی شدن غیر کافی مشکل است که منجر به ترومبوز بعد از پیوند می شود. ما در صدد بودیم که هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی را با سلول های اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف انسان روی نانوفیبرهای هم ریسی شده ضد ترومبوزی پلی کاپرولاکتون(PCL)/هپارین-ژلاتین انجام دهیم تا نقش هم کشتی را در پیشبرد اندوتلیالی شدن سریع بسترهای عروقی بدون تغییرات سطحی بوسیله فاکتورهای رشد یا سایر پروتئین های ECM که منجر به شروع فرایند اندوتلیالی می شوند، ارزیابی کنیم. با استفاده از تکنیک های الکتروریسی هم محوری، ما سعی در ایجاد تعادل داربست مان بین ویژگی های مکانیکی و زیست سازگاری داشتیم. مشخصه های ضد ترومبوزی در ادامه برای بسترهای نانوفیبری ساخته شده بوسیله گرافت هپارین بکار برده شد. در نهایت، ما یک هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف انسانی را روی بستر نانوفیبری مذکور و به منظور بدست آوردن اندوتلیالی شدن مناسب مواد مان تحت کشت برون تنی انجام دادیم. رنگ آمیزی برای CD-31 در هفت روز بعد از کشت حاکی از بیان تقویت شده CD31 تحت شرایط هم کشتی بود؛ رنگ آمیزی اکتین نشان دهنده مورفولوژی مکعبی سلول های اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف بود که نشان دهنده این امر بود که سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند به اندوتلیالی شدن مناسب کمک کنند. بنابراین، ما نتیجه گرفتیم که هم کشتی برای اندوتلیالی شدن سریع بسترهای عروقی موثر است.

Int J Biol Macromol. 2020 Feb 15. pii: S0141-8130(20)30518-3. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.02.163. [Epub ahead of print]

Co-culture of mesenchymal stem cells and human umbilical vein endothelial cells on heparinized polycaprolactone/gelatin co-spun nanofibers for improved endothelium remodeling.

Joshi A1Xu Z1Ikegami Y1Yamane S1Tsurashima M1Ijima H2.

Abstract

Endothelization of a tissue-engineered substrate is important for its application as an artificial vascular graft. Despite recent advancements in artificial graft fabrication, a graft of <5 mm is difficult to fabricate owing to insufficient endothelization that results in thrombosis after transplantation. We aimed to perform a co-culture of adipose-derived mesenchymal stem cells (MSCs) with human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) on antithrombogenic polycaprolactone (PCL)/heparin-gelatin co-spun nanofibers to evaluate the role of co-culturing in promoting quick endothelization of vascular substrates without surface modification by growth factors or other ECM proteins that trigger the endothelization process. Using a co-axial electrospinning technique, we attempted to fabricate our scaffold balancing between mechanical properties and biocompatibility. Antithrombogenic characteristics were then imparted to the fabricated nanofiber substrate by grafting of heparin. Finally, we performed a co-culture of MSCs and HUVECs on the fabricated co-spun nanofiber substrate to obtain proper endothelization of our material under the in-vitro culture. Staining for CD-31 at seven days of culture revealed enhanced CD-31 expression under the co-culture condition; actin staining revealed healthy cobblestone HUVEC morphology, suggesting that MSCs can aid in proper endothelization. Hence, we conclude that co-culture is effective for quick endothelization of vascular substrates.

PMID: 32070734
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان