بکارگیری سلول های بنیادی پرتوان القایی در مدل سازی بیماری و تکوین دارو برای بیماری های قلبی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 فروردین 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک و از طریق وارد کردن فاکتورهای رونویسی مشخص تولید می شوند. آن ها بوسیله ظرفیت شان برای خودنوزایی و پرتوانی مشخص می شوند. انتظار می رود که سلول های iPS انسانی به طور گسترده ای برای مدل سازی بیماری، غربالگری دارویی و پزشکی بازساختی استفاده شوند. بدست آوردن بافت قلبی از بیماران دارای جهش برای مطالعات ژنتیکی و آنالیزهای عملکردی یک رویکرد بسیار تهاجمی است. برعکس،  سلول های iPS انسانی مختص بیماری از سلول های سوماتیک بیماران با جهش های ژنتیکی خاص مسئول فنوتیپ بیماری تولید می شوند. این سلول های iPS انسانی مختص بیماری، ابزار بهتری برای مطالعات پاتوفیزیولوژی و پاسخ های سلولی به عوامل درمانی هستند. این مقاله روی درک موجود، محدودیت ها و آینده کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های iPS انسانی مختص بیماری برای کاربردهای بزرگ تر فوکوس می کند.

Eur Cardiol. 2020 Feb 26;15:1-10. doi: 10.15420/ecr.2019.03. eCollection 2020 Feb.

Applications for Induced Pluripotent Stem Cells in Disease Modelling and Drug Development for Heart Diseases.

Nakao S1,2,3Ihara D1,2Hasegawa K3Kawamura T1,2,3.

Author information

Abstract

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are derived from reprogrammed somatic cells by the introduction of defined transcription factors. They are characterised by a capacity for self-renewal and pluripotency. Human (h)iPSCs are expected to be used extensively for disease modelling, drug screening and regenerative medicine. Obtaining cardiac tissue from patients with mutations for genetic studies and functional analyses is a highly invasive procedure. In contrast, disease-specific hiPSCs are derived from the somatic cells of patients with specific genetic mutations responsible for disease phenotypes. These disease-specific hiPSCs are a better tool for studies of the pathophysiology and cellular responses to therapeutic agents. This article focuses on the current understanding, limitations and future direction of disease-specific hiPSC-derived cardiomyocytes for further applications.

PMID: 32180835
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان