پتانسیل پیش بینی نشده برای کشف داروهای عصبی بر مبنای پلت فرم های خود سازمان یابنده hiPSCs

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) مسیرهای کشف داروی متداول را در سال های اخیر متحول کرده اند. به طور خاص، پیشرفت های اخیر در زیست شناسی hiPSC از جمله فناوری های ارگانوئید، پتانسیل جدیدی را برای کشف داروهای عصبی با توجه به مزیت های واضح بر استفاده از بافت های اولیه تاکید داشته اند. در نظر داشتن بار مالی و اجتماعی مراقبت های سلامتی عصبی در دنیا مهم است زیرا اثر مستقیمی بر امید به زندگی بسیاری از جمعیت ها دارند. نورون های مشتق از iPSCs مشتق از بیماران، ابزار ارزشمندی برای غربالگری های دارویی جدید و رویکردهای پزشکی دقیق محصوب می شوند که به طور مستقیم بار ناشی از شیوع اختلالات عصبی در جمعیت پیر را کاهش می دهند. کشت های سه بعدی خود سازمان یافته یا ارگانوئیدهای مشتق از iPSCs مزیت های کلیدی بر کشت های دو بعدی متداول دارند و ممکن است در سال های پیش رو در زمینه کشف داروها برای اختلالات عصبی بازی را به نفع محققین تغییر دهند.

Molecules. 2020 Mar 4;25(5). pii: E1150. doi: 10.3390/molecules25051150.

Unprecedented Potential for Neural Drug Discovery Based on Self-Organizing hiPSC Platforms.

Cota-Coronado A1,2Durnall JC2Díaz NF3Thompson LH2Díaz-Martínez NE1.

Abstract

Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) have transformed conventional drug discovery pathways in recent years. In particular, recent advances in hiPSC biology, including organoid technologies, have highlighted a new potential for neural drug discovery with clear advantages over the use of primary tissues. This is important considering the financial and social burden of neurological health care worldwide, directly impacting the life expectancy of many populations. Patient-derived iPSCs-neurons are invaluable tools for novel drug-screening and precision medicine approaches directly aimed at reducing the burden imposed by the increasing prevalence of neurological disorders in an aging population. 3-Dimensional self-assembled or so-called 'organoid' hiPSCs cultures offer key advantages over traditional 2D ones and may well be gamechangers in the drug-discovery quest for neurological disorders in the coming years.

PMID: 32143423
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان