تفاوت های عملکردی بین سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت های مختلف: یک پروفایل بیان ژنی مقایسه ای

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بدون توجه به منبع بافتی شان، کاندیداهای عالی برای سلول درمانی محسوب می شوند زیرا آن ها سلول های تعدیل کننده ایمنی هستند که عملکردهای درمانی متعددی دارند و می توانند به ترمیم و بازسازی بافتی کمک کنند. برای کاربرد موثر این سلول ها در سلول درمانی، درک و ویژگی یابی عملکردهای زیستی آن ها مهم است.

هدف:

مطالعه حاضر تلاش دارد تفاوت ها در عملکردهای چند توانی مانند سطح آنتی ژن های سطح سلول، تکثیر، تمایز و پتانسیل بنیادینگی (پرتوانی) سلول های بنیادی مزانشیمی جداسازی شده از سمت جنینی(ژله وارتون) و سمت مادری جفت(PF و PM) و منابع بافتی بالغ(مغز استخوان و بافت چربی) برای بیان ژن را با استفاده از real time PCR ویژگی یابی کنیم.

نتایج:

در بین منابع بافتی مختلف، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از PM، PF و بافت چربی افزایش قابل توجهی را در بیان CD73 نشان دادند (به ترتیب p<0.001، p<0.001 و p<0.01) نشان دادند و بنابراین در تعدیل ایمنی نقش دارند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون، پتانسیل تکثیر بالاتری را بر مبنای منحنی رشد و بیان ژن های PCNA و Wnt نشان دادند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در تمایز سه رده ای از بقیه بهتر بودند. پتانسیل بنیادینگی تقویت شده (Oct4 و Nanog) برای هردو نوع سلول مزانشیمی جداسازی شده از ژله وارتون و مغز استخوان مشاهده شد. علاوه بر این، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و ژله وارتون سطوح بالایی از CD90 را بیان کردند که همین امر آن ها را برای ترمیم و بازسازی استخوان مناسب می سازد.

جمع بندی:

بنابراین نتیجه گرفته می شود که از پنج منبع سلولی مختلفی که تست شدند، مغز استخوان به عنوان یک منبع بالغ و ژله وارتون به عنوان یک منبع جنینی در نشان دادن عملکردهای زیستی بر بقیه ارجحیت داشتند که نشان می دهد این منابع ممکن است کاندیداهای مناسبی برای مطالعات ترمیم و بازسازی سلول باشند.

Biotechnol Lett. 2020 May 5. doi: 10.1007/s10529-020-02898-x. [Epub ahead of print]

Functional variations between Mesenchymal Stem Cells of different tissue origins: A comparative gene expression profiling.

Sangeetha KN1Vennila R2Secunda R3Sakthivel S1Pathak S4Jeswanth S1Surendran R5.

Abstract

BACKGROUND:

Mesenchymal Stem Cells (MSCs), regardless of the tissue sources, are considered as excellent candidates for cellular therapy as they are immune-privileged cells containing a multitude of therapeutic functions that aid in tissue regeneration and repair. For the effective application of these cells in cell therapy, it is important to understand and characterize their biological functions.

OBJECTIVES:

The present study attempts to characterize the variations in multipotent function such as cell surface antigen levels, proliferation, differentiation and stemness (pluripotency) potential of MSCs isolated from foetal [wharton's jelly (WJ), foetal and maternal side of placenta (PF and PM)] and adult tissue sources [bone marrow (BM) and adipose tissue (AT)] using gene expression by real time PCR (qRT-PCR).

RESULTS:

Amongst the different tissue sources, PM, PF and AT-MSCs exhibited significant increase (p < 0.001, p < 0.001 and p < 0.01 respectively) in CD 73 expression and therefore could have a role in immunomodulation. WJ-MSCs exhibited superior proliferation potential based on growth curve, PCNA and Wnt gene expression. BM-MSCs were superior in exhibiting trilineage differentiation. Enhanced stemness potential (Oct 4 and Nanog) was observed for both BM and WJ-MSCs. In addition, BM and WJ-MSCs expressed high levels of CD 90 making them suitable in bone repair and regeneration.

CONCLUSION:

Thus to conclude, out of the five different sources tested, BM an adult source and WJ-MSCs a foetal source were superior in exhibiting most of the biological functions indicating that these sources may be suitable candidates for cell repair and regeneration studies.

PMID: 32372268
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان