ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف آلوژن نتایج استئوآرتریت زانو را بهبود می بخشد: پی گیری های دو ساله

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

مقدمه: نتایج بالینی بعد از ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف انسانی آلوژن(hUCB-MSCs) در زانوهای استئوآرتریتی به ندرت گزارش شده است. مطالعه ما در صدد بررسی نتایج بالینی بیماران استئوآرتریتی بود که متحمل پیوند hUCB-MSCs شدند.

روش ها:

در این مجموع موارد(سطح شواهد: 4) که از ژانویه 2014 تا دسامبر 2015 انجام گرفت، 128 بیمار با آسیب های غضروفی تمام ضخامت (International Cartilage Repair Society grade 4 and Kellgren-Lawrence grade ≤3) که متحمل ایمپلنت شدن hUCB-MSCs گردیدند به صورت گذشته نگرانه تا حداقل دو سال تحت نظر بودند. بعد از برداشتن استخوان زیر غضروفی اسکروزی به صورت آرتروسکوپیک، سوراخ های با قطر 4 میلی متر در فاصله های دو میلی متری ایجاد شد و در ادامه اسید هیالورونیک و hUCB-MSCs مخلوظ شدند و درون این سوراخ ها و سایر جایگاه های نقص مفصلی ایمپلنت شدند. نتایج بالینی قبل از جراحی، یک سال بعد از جراحی و دو سال بعد از جراحی(حداقل) با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری(VAS)، شاخص های استئوآرتریت دانشگاه های وسترن اونتاریو و مک مستر (WOMAC)، و کمیته بین المللی مستندسازی زانو(IKDC) ارزیابی شدند. برای ارزیابی نتایج بالینی، بیماران با توجه به اندازه آسیب، جایگاه آسیب، شاخص توده بدنی و سن ارزیابی شدند و آنالیزهای آماری با استفاده از این داده انجام گرفت.

نتایج: نمرات میانگین(انحراف استاندارد)  VAS، WOMAC و IKDC در یک و دو سال بعد از جراحی شامل ایمپلنت کردن hUCB-MSC در مقایسه با نمرات قبل از جراحی به طور قابل توجهی بهبود یافت(P < 0.001). تفاوت های قابل توجهی در جایگاه آسیب وجود داشت(P < 0.05). آسیب های کندیل رانی میانی منجر به نتایج بدتر در مقایسه با کندیل رانی جانبی و آسیب trochlea شد. هیچ عوارض جانبی یا مشکلات بعد  از عملی مشاهده نشد.

جمع بندی: ایمپلنت کردن hUCB-MSCs بر مبنای یک پیگیری که حداقل 2 سال طول کشید در درمان استئوآرتریت زانو موثر است.

Regen Ther . 2020 Jan 14;14:32-39. doi: 10.1016/j.reth.2019.10.003. eCollection 2020 Jun.

Implantation of Allogenic Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Knee Osteoarthritis Outcomes: Two-year Follow-Up

Jun-Seob Song  1 Ki-Taek Hong  1 Na-Min Kim  1 Jae-Yub Jung  1 Han-Soo Park  1 Sang Heon Lee  2 Yoon Joo Cho  2 Seok Jung Kim  2

Abstract

Introduction: Clinical outcomes after the implantation of allogenic human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells (hUCB-MSCs) in osteoarthritic knees have been rarely reported. Our study aimed to investigate clinical outcomes of osteoarthritic patients who underwent hUCB-MSC implantation.

Methods: In this case series (level of evidence: 4), from January 2014 to December 2015, 128 patients with full-thickness cartilage lesions (International Cartilage Repair Society grade 4 and Kellgren-Lawrence grade ≤3) who underwent hUCB-MSC implantation were retrospectively evaluated with a minimum of 2-year follow-up. After removing the sclerotic subchondral bone with an arthroscopic burr, 4-mm-diameter holes were created at 2-mm intervals, and hyaluronic acid and hUCB-MSCs were subsequently mixed and implanted in the holes and other articular defect sites.Clinical outcomes were evaluated preoperatively, 1 year postoperatively, and 2 years postoperatively (minimum) using visual analog scale (VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), and International Knee Documentation Committee (IKDC) scores. To assess clinical outcomes, patients were divided into two or three groups according to the lesion size, lesion location, number of lesions, body mass index, and age; statistical analyses were performed using these data.

Results: The mean (±standard deviation) VAS, WOMAC, and IKDC scores at 1 and 2 years after surgery including hUCB-MSC implantation improved significantly compared to the preoperative scores (P < 0.001). There were significant differences in the lesion location (P < 0.05). Medial femoral condyle lesions resulted in worse outcomes compared with lateral femoral condyle and trochlea lesions. No adverse reactions or postoperative complications were noted.

PMID: 31988992
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان