درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرد نامناسب نعوذ را در آسیب آزمایشگاهی طناب نخاعی بهبود می بخشد

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

هدف این مطالعه بررسی پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(AD-MSCs) از بافت چربی قهوه ای روی عملکرد نعوذ نامناسب(ED) در آسیب طناب نخاعی به صورت آزمایشگاهی القا شده در رت ها است. 24 رت نر ویستار به سه گروه تقسیم شدند: کنترل، آسیب طناب نخاعی(SCI)+ محلول انتقال، آسیب طناب نخاعی به اضافه AD-MSCs یا SCI+AD-MSCs. برای القای آسیب طناب نخاعی، یک روش استاندارد سقوط وزنه که موجب آسیب نخاعی متوسط(نیروی 100g/cm) در ناحیه T7-T10 می شود استفاده شد. سلول های AD-MSCs(300 هزار سلول/5 میکرولیتر) بوسیله پیوند موضعی به ناحیه آسیب بکار برده شد. در انتهای هفته چهارم، رت ها متحمل ارزیابی های عصبی و سپس اندازه گیری فشار درون کاورنوزوم و شریانی(ICP و MAP) شدند. بعد از بیهوش کردن، نمونه های بافت آسیب نخاعی و کاورنوزوم برای آنالیز نیتریک اکسید سنتاز عصبی(n-NOS)، پروتئین پروتو-انکوژن c-FOS و فاکتور رشد عصبی(NGF) برداشته شد. بافت ها از نظر بافت شناسی نیز آنالیز شدند. آسیب طناب نخاعی موجب کاهش سطح NGF و n-NOS شد در حالی که c-FOS افزایش یافت. میزان ICP/MAP در رت های SCI تیمار شده با ماده انتقال سلولی نیز در مقایسه با گروه کنترل به میزان قابل توجهی بالاتر بود. از طرف دیگر، در گروه SCI+AD-MSC، همه این پارامتر به سطح کنترل بازگشتند. درمان با AD-MSC ممکن است علیه عملکرد نامناسب نعوذ در آسیب طناب نخاعی القا شده به صورت آزمایشگاهی سودمند بود و آسیب عصبی را کاهش داد.

Int J Impot Res . 2020 May;32(3):308-316. doi: 10.1038/s41443-019-0168-1. Epub 2019 Jul 4.

Mesenchymal Stem Cell Therapy Improves Erectile Dysfunction in Experimental Spinal Cord Injury

Ömercan Albayrak  1 Tarık Emre Şener  2 Mehmet Erşahin  3 Suna Özbaş-Turan  4 Ceyda Ekentok  4 Hasan Hüseyin Tavukçu  5 Özge Çevik  6 Şule Çetinel  7 Büşra Ertaş  1 Göksel Şener  8

Abstract

The aim of this study is to investigate the therapeutic potential of adipose-derived mesenchymal stem cell (AD-MSC) from brown adipose tissue on erectile dysfunction (ED) in experimentally induced spinal cord injury in rats. 24 male Wistar rats were divided into 3 groups; control, spinal cord injury (SCI) + vehicle, and SCI + AD-MSC. To induce SCI, a standard weight-drop method that induced a moderate to severe injury (100 g/cm force) at T7-T10, was used. AD-MSC (3 × 105 cells /5 μL) was applied by local transplantation into the region of injury. At the end of four-weeks, rats underwent neurological examinations and then intracavernosal and mean arterial pressures (ICP and MAP) measurements. After decapitation, spinal cord and cavernosal tissue samples were taken to analyze neuronal nitric oxide synthase (n-NOS), proto-oncogene protein c-FOS and nerve growth factor (NGF). Tissues were also examined histologically. Spinal cord injury caused decrease on NGF and n-NOS levels while c-FOS was increased. The ICP/MAP value in vehicle-treated SCI rats was found to be significantly higher than the control group. On the other hand, in SCI + AD-MSC group, all these parameters were reversed back to control levels. AD-MSC therapy may be beneficial against erectile dysfunction in experimentally induced SCI by ameliorating neuronal damage.

PMID: 31273327
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان