سلول درمانی برای آسیب طناب نخاعی: مروری اجمالی بر کارآزمایی های بالینی

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

آسیب طناب نخاعی(SCI) یک آسیب ترومایی است که منجر به ناتوانی همراه با نواقص حسی و/یا حرکتی موقتی یا دائمی می شود. رویکرد دارویی هنوز برای درمان آسیب طناب نخاعی استفاده می شود که شامل استفاده از داروهای کورتیکواستروئیدها است. با این حال، آسیب طناب نخاعی به صورت یک اختلال بسیار پیچیده باقی مانده است که برای یافتن درمان های دارویی موثر نیاز به مطالعات آینده است. آسیب طناب نخاعی، یک پاسخ التهابی قوی است که یک از دست رفتن نورون ها را القا می کند بوسیله از آبشاری از وقایع دنبال می شود که منجر به آسیب بیشتر طناب نخاعی می شوند. بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی اثر درمانی سلول های بنیادی در آسیب طناب نخاعی را نشان داده اند که آن را بدلیل ظرفیت آن ها برای تمایز به سلول های عصبی و آزاد سازی فاکتورهای نوروتروفیک می دانند. بنابراین، به نظر می رسد که آن ها استراتژی معتبری برای استفاده در زمینه پزشکی بازساختی باشند. هدف این مقاله ارائه مروری اجمالی بر کارآزمایی های بالینی ثبت شده در clinical trial.gov طی سال های 2005 تا 2019 با هدف ارزیابی استفاده از سلول درمانی در آسیب طناب نخاعی بود. نتایج موجود تاکنون ایمنی و کارایی سلول درمانی در بیماران مبتلا به آسیب طناب نخاعی را نشان داده اند. بنابراین، کارآزمایی های آینده برای بررسی ایمنی و کارایی پیوند سلول های بنیادی مورد نیاز است.

Int J Mol Sci. 2020 Jan; 21(2): 659.

Published online 2020 Jan 19. doi: 10.3390/ijms21020659

Stem Cells Therapy for Spinal Cord Injury: An Overview of Clinical Trials

Serena Silvestro,1 Placido Bramanti,1 Oriana Trubiani,2 and Emanuela Mazzon1,*

Abstract

Spinal cord injury (SCI) is a traumatic lesion that causes disability with temporary or permanent sensory and/or motor deficits. The pharmacological approach still in use for the treatment of SCI involves the employment of corticosteroid drugs. However, SCI remains a very complex disorder that needs future studies to find effective pharmacological treatments. SCI actives a strong inflammatory response that induces a loss of neurons followed by a cascade of events that lead to further spinal cord damage. Many experimental studies demonstrate the therapeutic effect of stem cells in SCI due to their capacity to differentiate into neuronal cells and by releasing neurotrophic factors. Therefore, they appear to be a valid strategy to use in the field of regenerative medicine. The purpose of this paper is to provide an overview of clinical trials, recorded in clinical trial.gov during 2005–2019, aimed to evaluate the use of stem cell-based therapy in SCI. The results available thus far show the safety and efficacy of stem cell therapy in patients with SCI. However, future trials are needed to investigate the safety and efficacy of stem cell transplantation.

PMID: 31963888
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان