پیام رسانی آستروسیت اثرات کاربرد سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی در هیپوکامپ را تحت تاثیر قرار می دهد: تکثیر و آنالیزهای مورفومتری روی جمعیت های سلول های آستروسیتی

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سیستم عصبی مرکزی(CNS) دارا ظرفیت خود بازسازی محدودی است که این امر ایجاد درمان های جدید را چالش برانگیز می کند. مطالعات گذشته آزمایشگاه ما کاربردی بودن سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی(hBM-MSCs) را به عنوان یک ابزار درمانی ممکن برای سیستم عصبی مرکزی تبدیل می کند. آستروسیت ها، سلول های گلیالی موجود در همه نواحی مغز هستند که نقش های مهمی را در عملکرد مغزی و از طریق اثرات گسترده روی هموستازی خارج سلولی، تنظیم عصبی-عروقی، تعدیل سیناپس و نورون زایی بازی می کنند. بنابراین، در مطالعه حاضر، ما قصد ارزیابی اثر خاص سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی روی تکثیر هیپوکامپ و مورفولوژی آستروسیت در موش تیپ وحشی(WT) و dnSNARE (یک مدل ترانس ژن که اگزوسیتوز آستروسیتی مختل شده و در نتیجه عملکرد آستروسیتی مختل شده ای دارد) را ارزیابی کردیم. نتایج سطح افزایش یافته تکثیر را برای WT بعد از تیمار با سکرتوم نشان داد. علاوه بر این، مشاهده این امر که جانوران dnSNARE تزریق شده با سکرتوم hBM-MSCs سطح افزایش یافته سلول های GFP  مثبت در حال تکثیر را در SGZ نشان دهند، امکان پذیر است. ارزیابی مورفومتری فرایند افزایش یافته هایپرتروفی و منشعب شدن آستروسیت های dnSNARE را بعد از تیمار با سکرتوم نشان داد. این نتایج دقیقا با فاکتورهای تروفیک موجود در سکرتوم(عمدتا FGF-2, BDNF, GDNF, IGF-1, VEGF, CADH2, PEDF وmiR-16) مرتبط است. علاوه براین، اگزوسیتوز مختل شده آستروسیت ها ممکن است کاربردهایی برای پاسخ به تحریک تکثیری داشته باشد و منجر به پیام رسانی اتوکرین تثبیت شده از طریق این مکانیسم شود.

Brain Res . 2020 Apr 1;1732:146700.  doi: 10.1016/j.brainres.2020.146700. Epub 2020 Feb 4.

Astrocyte Signaling Impacts the Effects of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Secretome Application Into the Hippocampus: A Proliferation and Morphometrical Analysis on Astrocytic Cell Populations

Jonas Campos  1 Sónia Guerra-Gomes  2 Sofia C Serra  2 Graça Baltazar  3 João F Oliveira  4 Fábio G Teixeira  2 António J Salgado  5

Abstract

The central nervous system (CNS) has a limited auto-regeneration capacity, which makes it challenging for the development of new therapies. Previous studies from our lab have demonstrated the applicability of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs) secretome as a possible therapeutic tool for CNS. Astrocytes, glial cells present in all brain regions, are important players in brain function through their vast influence in extracellular homeostasis, neuro-vascular regulation, synaptic modulation and neurogenesis. Thus, in the present work, we aimed to evaluate the specific impact of MSCs secretome on hippocampal proliferation and astrocyte morphology, in both WT and dnSNARE mice, a transgenic model that presents impaired astrocytic exocytosis and consequently impaired astrocytic function. Results demonstrated increased levels of proliferation for WT when treated with secretome. Additionally, it was possible to observe that dnSNARE animals injected with hBM-MSCs secretome disclosed increased levels of proliferating GFAP stained cells at the SGZ. Morphometrical evaluation found increased process hypertrophy and branching of dnSNARE astrocytes when treated with secretome. These results are closely related with the trophic factors present in the secretome, namely FGF-2, BDNF, GDNF, IGF-1, VEGF, CADH2, PEDF and miR-16. Moreover, the impaired exocytosis of astrocytes may also have implications for the response to the proliferative stimulus, given the established autocrine signaling through this mechanism.

PMID: 32032613
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان