کاربرد سلول های بنیادی بالغ و پرتوان در درمان سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه: روش ها و چشم اندازها

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه (IC/BPS) یک بیماری چند فاکتوری و مزمن بدون دلیل خاص است که بوسیله درد لگنی مربوط به مثانه مشخص می شود. سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه با درد همراه است که روی کیفیت زندگی اثری منفی می گذارد. رویکردهای درمانی متنوعی علیه سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه وجود دارد. با این حال، عامل درمانی موثری علیه سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه تاکنون کشف نشده است. عملکرد نامناسب اوروتلیوم، یک فاکتور کلیدی بیماری زایی مرتبط با سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه است. سلول های بنیادی از جمله سلول های بنیادی بالغ(ASCs) و سلول های بنیادی پرتوان (PSCs)، مانند سلول های بنیادی جنینی(ESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، دارای توانایی خودنوزایی، تکثیر و تمایز به انواع مختلف سلول ها از جمله سلول های اوروتلیال و سایر سلول های مثانه است. بنابراین، سلول های بنیادی کاندیدای قوی برای بازسازی مثانه محسوب می شوند. این مطالعه، مرور اجمالی مختصری روی علت شناسی، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه و هم چنین خلاصه ای را در مورد سلول های بنیادی بالغ و سلول های بنیادی پرتوان ارائه می دهد پتانسیل سلول های بنیادی بالغ و سلول های بنیادی پرتوان در بازسازی مثانه از طریق تمایز به سلول های مثانه یا پیوند مستقیم به مثانه و کاربرد احتمالی در درمان سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه با جزئیات توصیف شده است. درک بهتر مطالعات موجود در مورد سلول های بنیادی و بازسازی مثانه اجازه بهبودی بیشتر رویکردهای کاربرد سلول های بنیادی برای درمان های بسیار موثر سیستیت بینابینی/سندرم درد مثانه را می دهد.

J Clin Med. 2020 Mar; 9(3): 766. Published online 2020 Mar 12. doi: 10.3390/jcm9030766

Application of Adult and Pluripotent Stem Cells in Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome Therapy: Methods and Perspectives

Ahmed Abdal Dayem,1,† Kyeongseok Kim,1,† Soo Bin Lee,1 Aram Kim,2,* and Ssang-Goo Cho1,*

Abstract

Interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) is a multifactorial, chronic disease without definite etiology characterized by bladder-related pelvic pain. IC/BPS is associated with pain that negatively affects the quality of life. There are various therapeutic approaches against IC/BPS. However, no efficient therapeutic agent against IC/BPS has been discovered yet. Urothelium dysfunction is one of the key factors of IC/BPS-related pathogenicity. Stem cells, including adult stem cells (ASCs) and pluripotent stem cells (PSCs), such as embryonic stem cells (ESCs) and induced PSCs (iPSCs), possess the abilities of self-renewal, proliferation, and differentiation into various cell types, including urothelial and other bladder cells. Therefore, stem cells are considered robust candidates for bladder regeneration. This review provides a brief overview of the etiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment of IC/BPS as well as a summary of ASCs and PSCs. The potential of ASCs and PSCs in bladder regeneration via differentiation into bladder cells or direct transplantation into the bladder and the possible applications in IC/BPS therapy are described in detail. A better understanding of current studies on stem cells and bladder regeneration will allow further improvement in the approaches of stem cell applications for highly efficient IC/BPS therapy.

PMID: 32178321
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان