سلول های بنیادی مزانشیمی در ریز محیط توموری

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

برهمکنش بین سلول های توموری و سلول های غیر بدخیم و ایمنی که ریز محیط تومور(TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی استرومایی چند توانی هستند که درون اغلب سرطان ها یافته می شوند و نقش حیاتی را بازی می کنند که روی تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری اثر می گذارد. سلول های بنیادی مزانشیمی برای حمایت رشد تومور از طریق انواع مکانیسم ها از جمله 1) تمایز به سایر اجزای استرومایی پیش تومورزا 2)سرکوب پاسخ ایمنی 3) پیشبرد رگزایی 4) تقویت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) 5) تقویت سلول های شبه بنیادی سرطانی(CSCs) 6) افزایش بقای سلول های توموری و 7) مهار رگزایی 8) تنظیم پیام رسانی سلولی 9) القای آپوپتوز سلول توموری عمل می کنند. اگر چه تاریخچه مطالعه از بحث های موجود حمایت می کند، اغلب مطالعات به این اشاره دارد که سلول های بنیادی مزانشیمی درون ریز محیط توموری نقش حمایت سرطانی دارند. اثرات سرکوب کننده توموری زمانی مشاهده شد که سلول های بنیادی مزانشیمی در نسبت های بالاتر برای سلول های توموری استفاده می شوند. علاوه بر این، به نظر می رسد که عملکرد سلول های بنیدی مزانشیمی به نوع بافت بستگی دارد و ممکن است به آموزش سرطان برای بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی مزانشیمی ذاتی با اثرات ضد توموری به سلول های بنیادی مزانشیمی آموزش دیده سرطان یا مربوط به سرطان (CA-MSCs) متکی باشد که عملکرد پیش تومورزایی را ایجاد می کنند. برای نشان دادن ارتباط پیچیده بین سلول های بنیادی مزانشیمی و سایر اجزای ریز محیط توموری کار بیشتری مورد نیاز است تا به طور صحیح تری اثر سلول های بنیادی مزانشیمی روی شروع، رشد و پراکنش سرطان را ارزیابی کند.

Adv Exp Med Biol . 2020;1234:31-42. doi: 10.1007/978-3-030-37184-5_3.

Mesenchymal Stem Cells in the Tumor Microenvironment

Huda Atiya  1 Leonard Frisbie  1 Catherine Pressimone  2 Lan Coffman  3

Abstract

The interactions between tumor cells and the non-malignant stromal and immune cells that make up the tumor microenvironment (TME) are critical to the pathophysiology of cancer. Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent stromal stem cells found within most cancers and play a critical role influencing the formation and function of the TME. MSCs have been reported to support tumor growth through a variety of mechanisms including (i) differentiation into other pro-tumorigenic stromal components, (ii) suppression of the immune response, (iii) promotion of angiogenesis, (iv) enhancement of an epithelial-mesenchymal transition (EMT), (v) enrichment of cancer stem-like cells (CSC), (vi) increase in tumor cell survival, and (vii) promotion of tumor metastasis. In contrast, MSCs have also been reported to have antitumorigenic functions including (i) enhancement of the immune response, (ii) inhibition of angiogenesis, (iii) regulation of cellular signaling, and (iv) induction of tumor cell apoptosis. Although literature supporting both arguments exists, most studies point to MSCs acting in a cancer supporting role within the confines of the TME. Tumor-suppressive effects are observed when MSCs are used in higher ratios to tumor cells. Additionally, MSC function appears to be tissue type dependent and may rely on cancer education to reprogram a naïve MSC with antitumor effects into a cancer-educated or cancer-associated MSC (CA-MSC) which develops pro-tumorigenic function. Further work is required to delineate the complex crosstalk between MSCs and other components of the TME to accurately assess the impact of MSCs on cancer initiation, growth, and spread.

PMID: 32040853
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان