عمل بازسازی نخاع: اطلاعات الگویی که در گلیکوزامینوگلیکان های ماتریکس خارج سلولی قرار دارند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
مقدمه
آسیب های نخاعی مخرب بوده و عوارض زیادی فراتر از فلج و از دست دادن عملکرد حسی دارد. اگرچه بازسازی نخاع می تواند انقلابی در درمان آسیب های نخاعی ایجاد کند، اما این هدف هنوز محقق نشده است. مکانیسم ترمیم سمندرهای آکسولوتل نشان می دهد که ترمیم تکرار فرایند تکوین است ، همه حیوانات همه ژن ها را دارند ، اما آکسولوتل ها علاوه بر ژن ها ، اطلاعات الگویی برای انجام آن را نیز در مرحله بزرگسالی دارا هستند.

مواد و روش ها
مروری بر مقالات انجام شد. مطالعات مربوطه از طریق پایگاه جستجوی داده PubMed به زبان انگلیسی و موارد شناخته شده برای نویسندگان جمع آوری شد.

نتایج
تحقیقات طی 30 سال گذشته نشان می دهد که فاکتورهای رشد ، همراه با ماتریکس خارج سلولی نخاع ، به ویژه گلیکوزآمینوگلیکان ها ، رشد مجدد آکسون را تنظیم می کنند. تخریب گلیکوزآمینو گلیکان های کندرویتین سولفات با تزریق آنزیم باکتریایی کندرویتیناز باعث بهبود جوانه زایی آکسون و بهبود عملکرد پس از آسیب نخاع در هر دو جوندگان و میمون های رزوس می شود. علاوه بر این ، مغز یکی از اولین اندامهایی است که در طی دوره جنینی ایجاد شده و گلیکوزآمینوگلیکان های هپاران سولفات مولکول های اصلی مورد نیاز برای رشد مغز هستند.

نتیجه گیری
اطلاعات الگویی که در گلیکوزآمینوگلیکان ها موجود هستند ممکن است عناصر اصلی در محدود کردن بازسازی نخاع باشند. با در نظر گرفتن مسیرهای سیگنالینگ محافظت شده بین حیوانات ، ویرایش ژنوم انسان راه حل توصیه شده نمی باشد ، بلکه استفاده از مکانیسم ترمیم کننده آکسولوتل ها و دانش کنونی در مورد الگوی تشکیل گلیکوزآمینوگلیکان ها برای بازسازی موفق نخاع و کاربردهای بالینی پیشنهاد می شود.

Operation spinal cord regeneration: Patterning information residing in extracellular matrix glycosaminoglycans
Alexander Lu, 1 , 2 Alaina Baker‐Nigh, PhD, 1 , 2 and Peng Sun, MD, PhD 3


Introduction
Spinal cord injuries are devastating, with many complications beyond paralysis and loss of sensory function. Although spinal cord regeneration can revolutionize treatment for spinal cord injuries, the goal has not yet been achieved. The regenerative mechanism of axolotls demonstrates that the regeneration is a repeat of developmental process that all animals have all the genes, but axolotls have both the genes and the patterning information to do it at the adult stage.
Methods
A narrative review was conducted. Relevant studies were collected via an English‐language PubMed database search and those known to the authors.
Results
Research during the past 30 years reveals that growth factors, along with spinal cord extracellular matrix, especially glycosaminoglycans, regulates axonal regrowth. Degrading chondroitin sulfate glycosaminoglycans by injecting the bacterial enzyme chondroitinase improves axonal sprouting and functional recovery after spinal cord injury in both rodents and rhesus monkeys. Furthermore, the brain is one of the first organs to develop during the embryonic period, and heparan sulfate glycosaminoglycans are key molecules required for brain development.
Conclusions
Patterning information residing in glycosaminoglycans might be key elements in restricting spinal cord regeneration. A recommended solution is not to edit the human genome, considering the conserved signaling pathways between animals, but to take advantage of the regenerative mechanism of axolotls and the current knowledge about the pattern‐forming glycosaminoglycans for successful spinal cord regeneration and clinical applications.

PMID: 31944630
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان