رمزگشایی از خون سازی کبد جنین انسان

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
خونسازي قطعي در کبد جنين از تجديد و تمایزسلول هاي بنيادي خون ساز / پیش سازهای چند توان (HSC / MPPs) حمايت مي کند اما در انسان هنوز به درستی مشخص نشده است. با استفاده از پروفایل رونویسی تک سلول 140 هزار سلول کبدی و 74000 سلولهای پوستی ، کلیه و کیسه زرده ، ما رپراتور سلول های خونی و ایمنی بدن انسان را در طول تکوین شناسایی کردیم. ما مسیرهای تمایزی را از HSC / MPP استنتاج کرده و تأثیر ریز محیط بافت را بر رشد سلولهای خونی و ایمنی خون ارزیابی کردیم. ما ساخت گلبول قرمز فیزیولوژیکی را در پوست جنین و وجود پیش سازهای ماست سل ها ، سلول های لنفوسیت ذاتی و سلول های کشنده طبیعی را در کیسه زرده نشان دادیم. ما یک تغییر در ترکیب خونسازی کبد جنین در حین حاملگی به دور از غالب بودن گلبول قرمز ، همراه با یک تغییر موازی در پتانسیل تمایزی HSC / MPP ، اثبات کردیم که عملکرد آن را تأیید می کنیم. نقشه یکپارچه خون سازی کبد جنین ، طرحی برای مطالعه اختلالات خونی و ایمنی بدن کودکان ، و یک مرجع ارزشمند برای کنترل پتانسیل درمانی HSC / MPP ارائه می دهد
Decoding human fetal liver haematopoiesis
Dorin-Mirel Popescu,#1 Rachel A. Botting,#1 Emily Stephenson,#1 Kile Green,1 Simone Webb,1 Laura Jardine,1 Emily F. Calderbank,2 Krzysztof Polanski,3 Issac Goh,1 Mirjana Efremova,3 Meghan Acres,1 Daniel Maunder,1


Definitive haematopoiesis in the fetal liver supports self-renewal and differentiation of haematopoietic stem cells/multipotent progenitors (HSC/MPPs) but remains poorly defined in humans. Using single cell transcriptome profiling of ~140,000 liver and ~74,000 skin, kidney and yolk sac cells, we identify the repertoire of human blood and immune cells during development. We infer differentiation trajectories from HSC/MPPs and evaluate the impact of tissue microenvironment on blood and immune cell development. We reveal physiological erythropoiesis in fetal skin and the presence of mast cells, NK and ILC precursors in the yolk sac. We demonstrate a shift in fetal liver haematopoietic composition during gestation away from being erythroid-predominant, accompanied by a parallel change in HSC/MPP differentiation potential, which we functionally validate. Our integrated map of fetal liver haematopoiesis provides a blueprint for the study of paediatric blood and immune disorders, and a valuable reference for harnessing the therapeutic potential of HSC/MPPs.
PMID: 31597962
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان