مدل های آزمایشگاهی زیست شناسی و سم شناسی اگزوزوم: مرزهای جدید در تحقیقات زیست پزشکی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
اگزوزوم ها وزیکولهای متصل به غشا هستند که حاوی محموله ای از اسیدهای نوکلئیک ترمیم شده ، پروتئین ها و لیپیدها هستند و می توانند بیان ژن را در سلولهای گیرنده تغییر دهند. عوامل سمی می توانند سنتز اگزوزوم و ترکیب محموله زیست فعال را تغییر دهند ، بنابراین به اگزوزوم ها اجازه می دهد تا به عنوان نشانگرهای زیستی در معرض عمل کرده و پاسخ دهند. در حالی که مطالعات انسانی و حیوانی مارکرهای زیستی اگزوزوم را از نظر سمیت اندام شناسایی کرده اند ، مدل های آزمایشگاهی برای بررسی مکانیسم های بیولوژیکی عملکرد اگزوزوم ایده آل هستند. در اینجا ، ما در مورد اهمیت اگزوزوم ها در تحقیقات سم شناسی بحث می کنیم و کاربردهای مدل های آزمایشگاهی را در پیشبرد درک ما از نقش آنها در بیماری های در معرض توصیف می کنیم. این بحث در مورد مرزهای جدید تحقیق به مناسبت بزرگداشت کمک های ارزشمند دکتر Daniel Acosta در زمینه زیست شناسی و سم شناسی آزمایشگاهی است. مطالعات در حال ظهور ، اگزوزوم ها را به عنوان واسطه تخریب عصبی با قطع پروتئین ها و miRNA های بیماری زا ناشی از آلاینده ها از سلول های عصبی مبتلا به سلول های همسایه ، معرفی می کند. اگزوزوم ها همچنین ارتباط مکانیکی بین قرار گرفتن در معرض استنشاق و التهاب مجاری هوایی ، بازسازی و اثرات سیستمیک را ایجاد می کنند. اگزوزوم ها ابزاری برای عوامل سمی برای ایجاد تغییرات سرطان زا بوده و ریز محیط های مطلوب تومور را ایجاد کنند. علاوه بر این ، انتقال دارو با واسطه اگزوزوم ها می تواند پروفایل های دارویی دارو را تغییر دهد. بررسی بیشتر در این زمینه با استفاده از مدل های in vitro برای روشن کردن کابردهای بالقوه زیست شناسی اگزوزوم در سم شناسی ضروری است.


In vitro models of exosome biology and toxicology: New frontiers in biomedical research
Emma C Bowers 1, Abeer A I Hassanin 2, Kenneth S Ramos 3
Exosomes are secreted membrane-bound vesicles containing a cargo of curated nucleic acids, proteins, and lipids that can alter gene expression in recipient cells. Toxic agents can alter exosome synthesis and bioactive cargo composition, thus allowing exosomes to serve as biomarkers of exposure and response. While human and animal studies have identified exosome biomarkers of organ toxicity, in vitro models are ideal to examine biological mechanisms of exosome function. Here, we discuss the importance of exosomes in toxicology research and describe applications of in vitro models in advancing our understanding of their role in exposure-associated disease. This discussion of new research frontiers is in commemoration of the invaluable contributions of Dr. Daniel Acosta to the field of in vitro biology and toxicology. Emerging studies have implicated exosomes as mediators of neurodegeneration by shuttling pollutant-induced pathogenic proteins and miRNAs from afflicted neurons to neighboring cells. Exosomes also provide a mechanistic link between inhalation exposures and airway inflammation, remodeling, and systemic effects. Exosomes provide the means for toxic agents to initiate oncogenic transformation and create favorable tumor microenvironments. Furthermore, exosome-mediated drug delivery can alter drug pharmacologic profiles. Expansion in this field using in vitro models is essential to unlock the potential applications of exosome biology in toxicology.
PMID: 31628015
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان