افزایش فعال سازی اندوتلیال در بیماران مبتلا به بیماری پیوندی مخلوط

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
هدف: بیماری بافت همبند مخلوط جوانان (JMCTD) یک بیماری التهابی مزمن است. ما قبلاً آترواسکلروز پیش بالینی را در این بیماران نشان داده بودیم ، اکنون با ارزیابی نشانگرهای اختلال عملکرد اندوتلیال، این مورد را بیشتر بررسی می کنیم.

روش ها: سی و سه بیمار مبتلا به JMCTD و 33 فرد هم سن و هم جنس به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. مولکول چسبندگی بین سلولی محلول -1 (sICAM-1) ، اینترلوکین-6 (Il-6) و فاکتور فون ویلنبراند (vWF) در خون گرفته شده در زمان سونوگرافی کاروتید ،مورد سنجش قرار گرفتند.

یافته ها: یافته های اصلی ما عبارتند از: (1) سطوح (P <0.001) sICAM-1 ، IL-6
(P = 0.004)و (P = 0.001) vWF که در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد بالاتر بود ، در حالی که (2) کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (01/0 <) و آپولیپوپروتئین A1 (01/0> P) کمتر بود.

نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به JMCTD سطح نشانگرهای اختلال عملکرد اندوتلیال به طور قابل توجهی افزایش یافته بود
Increased Endothelial Activation in Patients with Mixed Connective Tissue Disease
Mona Skjelland 1, Mahtab Zamani 1, Siri Hetlevik 2, Vibke Lilleby 2, Bente Halvorsen 3, Karolina Skagen 4
Abstract
Objective: Juvenile-onset mixed connective tissue disease (JMCTD) is a chronic inflammatory disease. We have previously demonstrated preclinical atherosclerosis in these patients, now exploring this further by assessing markers of endothelial dysfunction.
Methods: Thirty-three patients with JMCTD and 33 age-and sex-matched controls were included. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1), Il-6 and, von Willenbrand factor (vWF) were assayed from blood taken at the time of carotid ultrasound.
Results: Our major findings were: (1) Levels of sICAM-1 (P < .001), IL-6 (P = .004), and vWF (P = .001) were higher, whereas (2) high density lipoprotein cholesterol (<.01) and apolipoprotein A1 (P < .01) were lower in the patient group compared to controls.
Conclusions: Patients with JMCTD had significantly increased levels of markers of endothelial dysfunction.
PMID: 31831329
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان