اثرات هورمون رشد بر بافت چربی: مشاهدات قدیمی ، مکانیسم های جدید

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
توانایی هورمون رشد (GH) در القای لیپولیز بافت چربی برای بیش از پنج دهه شناخته شده است. با این حال ، مکانیسم های مولکولی واسطه این اثر و توانایی هورمون رشد در مهار جذب گلوکز تحریک شده توسط انسولین به سختی اثبات شده است. هم اکنون ، درک ما از بافت چربی برای نشان دادن یک ساختار پیچیده با انواع سلولهای چربی متمایز ، تفاوتهای ویژه ذخیره سازی، یک ماتریکس خارج سلولی بیولوژیکی قابل توجه و ویژگی های مهم غدد درون ریز با واسطه آدیپوکین ها تکامل یافته است. همه این ویژگی های گفته شده به نوبه خود می توانند بر لیپولیز تأثیر بگذارند. در این بررسی ، ما یک مرور کلی گذشته نگر و کنونی از اثر لیپولیتیک هورمون رشد در انسان ، موش و سلول های کشت شده ارائه می دهیم. بطور جامع تر ، ما لیپولیز را از نظر سیگنالینگ داخل سلولی تحت القای هورمون رشد و تأثیر آن بر چاقی ، مقاومت به انسولین و سمیت لیپوتومی توضیح می دهیم. در این راستا ، یافته های معرف مکانیسم های مولکولی که توسط آن هورمون رشد باعث لیپولیز می شود ، توصیف می شود. سرانجام ، داده ها برای اثرتمایزی هورمون رشد در ذخیره سازی بافت چربی و در رده های مجزای سلولهای چربی فعال از نظرمتابولیکی ارائه شده است. بر روی هم ، این مطالعات سلولی ، حیوانی و انسانی ، فنوتیپ های سلولی و مسیرهای جدید مولکولی تنظیم کننده اثرات متابولیکی هورمون رشد بر بافت چربی را آشکار می کند.
The effects of growth hormone on adipose tissue: old observations, new mechanisms
John J Kopchick 1 2 3, Darlene E Berryman 4 5 6, Vishwajeet Puri 5 6, Kevin Y Lee 5 6, Jens O L Jorgensen 7
Abstract
The ability of growth hormone (GH) to induce adipose tissue lipolysis has been known for over five decades; however, the molecular mechanisms that mediate this effect and the ability of GH to inhibit insulin-stimulated glucose uptake have scarcely been documented. In this same time frame, our understanding of adipose tissue has evolved to reveal a complex structure with distinct types of adipocyte, depot-specific differences, a biologically significant extracellular matrix and important endocrine properties mediated by adipokines. All these aforementioned features, in turn, can influence lipolysis. In this Review, we provide a historical and current overview of the lipolytic effect of GH in humans, mice and cultured cells. More globally, we explain lipolysis in terms of GH-induced intracellular signalling and its effect on obesity, insulin resistance and lipotoxicity. In this regard, findings that define molecular mechanisms by which GH induces lipolysis are described. Finally, data are presented for the differential effect of GH on specific adipose tissue depots and on distinct classes of metabolically active adipocytes. Together, these cellular, animal and human studies reveal novel cellular phenotypes and molecular pathways regulating the metabolic effects of GH on adipose tissue.
PMID: 31780780
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان