درمان سرطان پروستات در مناطق روستایی

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
هدف: در مقایسه با جمعیت های شهری ، جمعیت های روستایی از نظر شاخص های بهداشتی ، از جمله نتایج سرطان ، رتبه ضعیفی دارند. ما رابطه اقامت روستایی با مرحله بیماری و درمان را در بین بیماران مبتلا به سرطان پروستات ، دومین بدخیمی شایع در مردان بررسی کردیم.

مواد و روش ها: با استفاده از مرکز ثبت سرطان پنسیلوانیا ، همه مردان مبتلا به سرطان پروستات را بین سالهای 2009 و 2015 شناسایی کردیم. بیماران با استفاده از طبقه بندی منطقه رفت و آمد در مناطق روستایی و شهری به عنوان مقیم در یک منطقه روستایی ، یک شهر بزرگ یا یک منطقه شهری طبقه بندی شدند. نتایج اولیه ما شامل شاخص های درمان و انواع سرطان پروستات بود اما ما مرحله بیماری و مرگ و میر را نیز بررسی کردیم. ما برای ارزیابی ارتباط بین اقامتگاه روستایی و درمان از آزمون های مجذور کای برای ارزیابی تفاوت بین گروه ها و مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره برآورد شده استفاده کردیم.

یافته ها: ما 51،024 مرد مبتلا به سرطان پروستات موضعی یا متاستاتیک را در بین سال های 2009 و 2015 شناسایی کردیم. میزان وقوع سرطان پروستات در طول دوره مطالعه از 416 به 304 به ازای هر100000 مرد کاهش یافت در حالی که بروز بیماری متاستاتیک از 336 به 538 به ازای هر100000 نفرافزایش یافت. ساکنان روستایی حتی در صورت طبقه بندی به صورت بیماری کم ، متوسط و پر خطر ، کمتر از ساکنان شهری تحت درمان قرار می گیرند.(aOR 0.77, 95% CI 0.64-0.91; aOR 0.71, 95% CI 0.58-0.89; aOR 0.68, 95% CI 0.53-0.89,) (aOR 0.77 . وضعیت روستاییان در دریافت پرتودرمانی در مقایسه با سایر انواع درمانی تاثیری نداشت.

نتیجه گیری: درمان سرطان پروستات بین ساکنان شهری و روستایی متفاوت است. ساکنان روستاها حتی در صورت طبقه بندی بر اساس خطر بیماری ، کمتر تحت درمان قرار می گیرند.
Under Treatment of Prostate Cancer in Rural Locations
Avinash Maganty 1, Lindsay M Sabik 2, ZhaoJun Sun 2, Kirsten Y Eom 2, Jie Li 2, Benjamin J Davies 1, Bruce L Jacobs 1
Abstract
Purpose: Compared to urban populations, rural populations rank poorly on numerous health indicators, including cancer outcomes. We examined the relationship of rural residence with stage and treatment among patients with prostate cancer, the second most common malignancy in men.
Materials and methods: Using the Pennsylvania Cancer Registry we identified all men diagnosed with prostate cancer between 2009 and 2015. Patients were classified as residing in a rural area, a large town or an urban area using the Rural-Urban Commuting Area classification. Our primary outcomes included indicators of prostate cancer treatment and treatment types but we also examined disease stage and mortality. We used the chi-square tests to assess differences between groups and estimated multivariable logistic regression models to assess the association between rural residence and treatment.
Results: We identified 51,024 men diagnosed with localized or metastatic prostate cancer between 2009 and 2015. The overall incidence of prostate cancer decreased during the study period from 416 to 304/100,000 men while the incidence of metastatic disease increased from 336 to 538/100,000. Rural residents were less likely to undergo treatment than urban residents even when stratified by low, intermediate and high risk disease (aOR 0.77, 95% CI 0.64-0.91; aOR 0.71, 95% CI 0.58-0.89; and aOR 0.68, 95% CI 0.53-0.89, respectively). Rural status did not affect the receipt of radiation therapy compared to other treatment types.
Conclusions: Prostate cancer treatment differs between urban and rural residents. Rural residents are less likely to receive treatment even when stratified by disease risk.
PMID: 31430233
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان