زیست شناسی ، عملکرد و کاربردهای زیست پزشکی اگزوزوم ها

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
مطالعه وزیکول های خارج سلولی (EVS) دارای پتانسیل شناسایی مکانیسم های سلولی و مولکولی ناشناخته در ارتباطات بین سلولی و در هموستاز اندام و بیماری می باشد. اگزوزوم ها ، با قطر متوسط 100 نانومتر ، زیرمجموعه ای از وزیکول های خارج سلولی هستند. بیوژنز اگزوزوم ها منشا آنها در اندوزوم ها می داند و فعل و انفعالات بعدی با سایر وزیکول ها و اندامک های داخل سلولی باعث تولید محتوای نهایی اگزوزوم ها می شود. ترکیبات متنوع آنها شامل اسیدهای نوکلئیک ، پروتئین ها ، لیپیدها ، اسیدهای آمینه و متابولیت ها است که می تواند منعکس کننده سلول منشا آنها باشد. در بیماری های مختلف ، اگزوزوم ها دریچه ای به حالت های تغییر یافته سلولی یا بافتی می گشاید و تشخیص آنها در مایعات بیولوژیکی به طور بالقوه بازخوانی تشخیصی چندجزئی ا را ارائه می دهد. تبادل موثر اجزای سلولی از طریق اگزوزوم ها می تواند نشان دهنده کاربرد موثر آنها را در طراحی درمان های مبتنی بر اگزوزوم باشد.
The biology , function , and biomedical applications of exosomes
Raghu Kalluri 1 2 3, Valerie S LeBleu 4
Abstract
The study of extracellular vesicles (EVs) has the potential to identify unknown cellular and molecular mechanisms in intercellular communication and in organ homeostasis and disease. Exosomes, with an average diameter of ~100 nanometers, are a subset of EVs. The biogenesis of exosomes involves their origin in endosomes, and subsequent interactions with other intracellular vesicles and organelles generate the final content of the exosomes. Their diverse constituents include nucleic acids, proteins, lipids, amino acids, and metabolites, which can reflect their cell of origin. In various diseases, exosomes offer a window into altered cellular or tissue states, and their detection in biological fluids potentially offers a multicomponent diagnostic readout. The efficient exchange of cellular components through exosomes can inform their applied use in designing exosome-based therapeutics.
PMID: 32029601
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان