هدف قرار دادن مسیرهای سلول های بنیادی سرطانی برای درمان سرطان

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
از آنجا که سلولهای بنیادی سرطانی (CSC) برای اولین بار در سرطان خون در سال 1994 شناسایی شدند ، به عنوان اهداف درمانی امیدوارکننده برای درمان سرطان در نظر گرفته شده اند. این سلول ها توانایی خود تجدیدی و پتانسیل تمایزی داشته و در بروز چندین بدخیمی تومور مانند عود ، متاستاز ، ناهمگنی ، مقاومت در برابر چند دارویی و مقاومت در برابر اشعه نقش دارند. فعالیت های بیولوژیکی CSC توسط چندین فاکتور رونویسی توانمند نظیر OCT4 ، Sox2 ، Nanog ، KLF4 و MYC تنظیم می شود. علاوه بر این ، بسیاری از مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی ، مانند Wnt ، NF-κB (فاکتور هسته ای-kB) ، Notch, Hedgehog,، JAK-STAT (سیگنال Janus /مبدل های کیناز و فعال کننده های رونویسی) ، PI3K / AKT / mTOR (فسفوآینوزیتید کیناز 3) / AKT / راپامایسین مورد هدف پستانداران) ، TGF (فاکتور رشد تبدیل کننده) / SMAD و PPAR (گیرنده فعال شده تکثیر پروکسیزوم) و همچنین فاکتورهای خارج سلولی مانند نیچ های عروقی ، هیپوکسی ، ماکروفاژهای مرتبط با تومور ، فیبروبلاست های مرتبط با سرطان ، سلول های بنیادی مزانشیمی مرتبط با سرطان ، ماتریکس خارج سلولی و اگزوزوم ها ، تنظیم کننده های بسیار مهم سلولهای بنیادی سرطانی نشان داده شده اند. مولکول ها ، واکسن ها ، آنتی بادی ها و سلولهای CAR-T (سلول T گیرنده آنتی ژن کایمریک) برای هدف گیری خاص CSC ایجاد شده اند و برخی از این عوامل در حال حاضر تحت آزمایشات بالینی قرار دارند. این بررسی به طور خلاصه خصوصیات و هویت CSC ها را نشان داده ، عوامل اصلی و مسیرهای تنظیم کننده تکوین CSC را رسم می کند و در مورد درمان هدفمند بالقوه CSC صحبت می کند .

Targeting cancer stem cell pathways for cancer therapy
• Liqun Yang, Pengfei Shi, Gaichao Zhao, Jie Xu, Wen Peng, Jiayi Zhang, Guanghui Zhang, Xiaowen Wang, Zhen Dong, Fei Chen & Hongjuan Cui
Abstract
Since cancer stem cells (CSCs) were first identified in leukemia in 1994, they have been considered promising therapeutic targets for cancer therapy. These cells have self-renewal capacity and differentiation potential and contribute to multiple tumor malignancies, such as recurrence, metastasis, heterogeneity, multidrug resistance, and radiation resistance. The biological activities of CSCs are regulated by several pluripotent transcription factors, such as OCT4, Sox2, Nanog, KLF4, and MYC. In addition, many intracellular signaling pathways, such as Wnt, NF-κB (nuclear factor-κB), Notch, Hedgehog, JAK-STAT (Janus kinase/signal transducers and activators of transcription), PI3K/AKT/mTOR (phosphoinositide 3-kinase/AKT/mammalian target of rapamycin), TGF (transforming growth factor)/SMAD, and PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor), as well as extracellular factors, such as vascular niches, hypoxia, tumor-associated macrophages, cancer-associated fibroblasts, cancer-associated mesenchymal stem cells, extracellular matrix, and exosomes, have been shown to be very important regulators of CSCs. Molecules, vaccines, antibodies, and CAR-T (chimeric antigen receptor T cell) cells have been developed to specifically target CSCs, and some of these factors are already undergoing clinical trials. This review summarizes the characterization and identification of CSCs, depicts major factors and pathways that regulate CSC development, and discusses potential targeted therapy for CSCs.

PMID: 765433
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان