نقش فاکتورهای فیبرینولیتیک در تغییرات سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان در حین ترمیم استخوان

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
در بافت های استخوانی ، گردش سوخت و ساز بدن از طریق تحلیل استخوان توسط استئوکلاست ها و تشکیل استخوان توسط استئوبلاست ها ، که به اصطلاح بازسازی استخوان نامیده می شود ، به شدت کنترل می شود و هموستاز را حفظ می کند. فاکتورهای فیبرینولیتیک در استئوکلاست ها و استئوبلاست ها بیان می شوند و در بازسازی استخوان از طریق جذب و تشکیل استخوان نقش دارند. روند ترمیم / بازسازی پس از آسیب استخوان به مراحل حاد التهابی ، ترمیم و بازسازی تقسیم می شود. استئوبلاست ها ، استئوکلاست ها ، کندروسیت ها و ماکروفاژهای درگیر در روند ترمیم استخوان از سلول های بنیادی / پیش ساز خون ساز (HSPC) و سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) در مغز استخوان نشات می گیرند. بنابراین ، سلولهای بنیادی در مغز استخوان ممکن است به شدت تحت تأثیر آسیب استخوانی قرار بگیرند. سیستم اوروكیناز نوع PA (u-PA) / پلاسمینوژن (Plg) در تجمع ماكروفاژ / فاگوسیتوز از طریق كموكین ها در مرحله التهاب حاد عمل می كند و Plg بیان فاكتور رشد مرتبط با رگ های خونی را افزایش می دهد و در عروق زایی موش ها نقش دارد. مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن 1 (PAI-1) باعث از بین رفتن استخوان و تاخیر در ترمیم استخوان از طریق مهار تمایز استئوبلاست ها در یک مدل دیابت ناشی از دارو در موش می شود. Plg باعث القا تولید فاکتور تبدیل کننده رشدβ- (TGF-β) در ماکروفاژها طی فرآیند ترمیم استخوان می شود ، آزاد سازی TGF-β از ماتریکس خارج سلولی از طریق فعال سازی متالوپروتئیناز 9 (MMP-9) ماتریکس و بیان فاکتور -1 (SDF-1)مشتق از سلولهای استرومایی در پریوستوبلاست های اندوستئال ، منجر به القا HSPC مغز استخوان در موش ها می شود. بر اساس موارد فوق ،بکارگیری یک روش هدف گیری فاکتور فیبرینولیتیک باعث بهبود کارآیی ترمیم / بازسازی استخوان و ترمیم شکستگی و بهبود روش درمانی پوکی استخوان و نشانگر تشخیصی می شود.

Roles of fibrinolytic factors in the alterations in bone marrow hematopoietic
stem/progenitor cells during bone repair

• Kiyotaka Okada, Minoru Nishioka & Hiroshi Kaji
In bone tissues, metabolic turnover through bone resorption by osteoclasts and bone formation by osteoblasts, termed bone remodeling, is strictly controlled and maintains homeostasis. Fibrinolytic factors are expressed in osteoclasts and osteoblasts, and are involved in bone remodeling through bone resorption and formation. The repair/regeneration process after bone injury is divided into the acute inflammatory, repair, and remodeling stages. Osteoblasts, osteoclasts, chondrocytes, and macrophages involved in the bone repair process originate from hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) and mesenchymal stem cells (MSCs) in the bone marrow. Therefore, stem cells in the bone marrow may be strongly influenced by bone injury. The urokinase-type PA (u-PA)/plasminogen (Plg) system functions in macrophage accumulation/phagocytosis through chemokines in the acute inflammatory stage, and Plg increases blood vessel-related growth factor expression, being involved in vascularization in mice. Plasminogen activator inhivitor-1 (PAI-1) causes bone loss and delayed bone repair through the inhibition of osteoblast differentiation in a drug-induced diabetes model in mice. Plg is considered to induce transforming growth factor-β (TGF-β) production in macrophages in the bone repair process, TGF-β release from the extracellular matrix through the activation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), and stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) expression in endosteal preosteoblasts, leading to the induction of bone marrow HSPCs in mice. Based on the above, establishment of a fibrinolytic factor-targeting method efficiently promoting bone repair/regeneration and fracture healing, and development of a new osteoporosis treatment method and diagnostic marker are awaited.
PMID: 876543
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان