نقش میتوکندری در مقاومت سلولهای بنیادی سرطانی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
سلول های بنیادی سرطانی (CSC) با مکانیسم های مقاومت شیمیایی به داروهای مختلف سیتوتوکسیک یا رادیوتراپی و همچنین با عود تومور و پیش آگهی ضعیف مرتبط هستند. مطالعات مختلف نشان داده است که میتوکندری به دلیل توانایی این اندامک در اصلاح متابولیسم سلولی ، امکان بقا و جلوگیری از پاکسازی آپوپتوز سلولهای سرطانی در این فرآیندها نقش اصلی دارد. بنابراین ، کل چرخه میتوکندری ، از بیوژنز تا مرگ ، یا با میتوفاژی یا با آپوپتوز ، می تواند توسط داروهای مختلف مورد هدف قرار گیرد تا تناسب میتوکندری کاهش یافته و اجازه ترمیم یا افزایش حساسیت به داروهای شیمیایی داده شود. هنگامی که عدم تعادل میتوکندری توسط یک داروی خاص در هر یک از فرآیندهای متابولیسم میتوکندری ایجاد شود ، دو عنصر معمولاً افزایش می یابد: افزایش در گونه های واکنش دهنده نیتروژن / اکسیژن و متعاقباً ، فعال سازی مسیر آپوپتوز ذاتی.
Role of Mitochondria in Cancer Stem Cell Resistance

José Manuel García-Heredia and Amancio Carnero
Abstract
Cancer stem cells (CSC) are associated with the mechanisms of chemoresistance to different cytotoxic drugs or radiotherapy, as well as with tumor relapse and a poor prognosis. Various studies have shown that mitochondria play a central role in these processes because of the ability of this organelle to modify cell metabolism, allowing survival and avoiding apoptosis clearance of cancer cells. Thus, the whole mitochondrial cycle, from its biogenesis to its death, either by mitophagy or by apoptosis, can be targeted by different drugs to reduce mitochondrial fitness, allowing for a restored or increased sensitivity to chemotherapeutic drugs. Once mitochondrial misbalance is induced by a specific drug in any of the processes of mitochondrial metabolism, two elements are commonly boosted: an increment in reactive nitrogen/oxygen species and, subsequently, activation of the intrinsic apoptotic pathway.


PMID: 987754
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان