طراحی پوست ماهی سلول زدایی شده به عنوان داربست بیولوژیکی برای بازسازی بافت پوست

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 بهمن 1399 | امتیاز: Article Rating
استفاده از پوست طبیعی سلول زدایی شده به عنوان یک ماتریکس خارج سلولی (ECM) ممکن است یک گزینه عالی برای بازسازی بافت های آسیب دیده باشد. در این مطالعه ، داربست های سلول زدایی شده با روش های مختلف (روش های فیزیکی ، شیمیایی و آنزیمی) از پوست ماهی طراحی شده و با تجزیه و تحلیل هایی مانند کالریمتری روبشی تمایزی (DSC) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، مقاومت کششی ، تجزیه پذیری ، مطالعات بافت شناسی ، آزمایش سمیت و تعیین محتوای DNA بررسی شد. نتایج نشان داد که بهترین نمونه مربوط به پوست سلول زدایی شده با روش هیپرتونیک و هیپوتونیک و محلول های تریتون X100 است. نتایج ساختاری و مکانیکی نشان داده شده است که نمونه ها خواص مشابه پوست انسان برای بازسازی آن را دارند. نتایج سمیت سلولی نشان داد که پوست سلول زدایی شده به روش هایپرتونیک و هیپوتونیک و محلول تریتون غیر سمی است و حداقل مقدار مواد ژنتیکی را دارد. نتایج سلولی با سلول های اپیتلیال نشان دهنده چسبندگی خوب روی ماتریکس سلول زدایی شده است ، بنابراین می تواند کاندید مناسبی برای بازسازی بافت پوست باشد.
Design of a decellularized fish skin as a biological scaffold for skin tissue regeneration
Esmaeil Biazar; Mahshad Kamalvand; Morteza Daliri Joupari; Fatemeh Montazer; Mostafa Rezaeitaviran ;Saeed HeidariKeshel
Abstract
The use of decellularized natural skin as an extracellular matrix (ECM) may be a great candidate to regenerate damaged tissues. In this study, decellularized scaffolds from fish skin were designed by different techniques (physical, chemical, and enzymatic methods) and investigated by analyses such as Differential Scanning Calorimetry (DSC), Scanning Electron Microscopy (SEM), Tensile strength, Degradability, Histological studies, Toxicity test, and Determination of DNA content. Results showed that the best sample is related to the decellularized skin by hypertonic & hypotonic technique and Triton X100 solutions. Structural and mechanical results were demonstrated that samples have similar properties to human skin to regenerate it. The cytotoxicity results showed that decellularized skin by hypertonic & hypotonic method and Triton solution is non-toxic with minimal amount of genetic materials. Cellular results with epithelial cells indicated good adhesion on decellularized matrix, so it can be a suitable candidate for skin tissue regeneration.


PMID: 5421356
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان