اثرات پاساژ مداوم بر خصوصیات تعدیل سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان اسب در شرایط آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
هدف
خواص تعدیل سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) به دلیل افزایش کاربرد بالینی آنها برای بازسازی بافت و ترمیم بدنبال تکثیر در کشت ، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. ما اثر پاساژ مداوم بر توانایی تعدیل سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان اسب (BM-MSC) را مطالعه کردایم. BM-MSC های اسب جدا شده و تا پاساژ سه ، شش و نه کشت داده شدند(P3 ، P6 ، P9 ). ویژگی های تعدیل سیستم ایمنی هر پاساژ با استفاده از آزمایش تکثیر سلول T و سنتز سیتوکین به دنبال تحریک با اینترفرون گاما (IFN-γ) ارزیابی شد.

نتایج
BM-MSC اسب مورفولوژی اولیه سلول و ایمونوفنوتیپ خود را در تمام پاساژ ها حفظ کردند. تکثیر سلول T در مقایسه با سلولهای تک هسته ای خون محیطی (PBMC) به تنهایی در همه پاساژهای BM-MSC مهار شد. تفاوت معنی داری در مهار تکثیر سلول T بین P3 ، P9 وP6 سلول های BM- MSC وجود نداشت. تمام پاساژهای BM-MSC به طور قابل توجهی سنتز سیتوکین را در پاسخ به تحریک با IFN-γ افزایش دادند. تفاوت معنی داری در تولید اینترلوکین -6 (IL-6) ، پروتئین ردیاب شیمیایی مونوسیت -1 (MCP-1) و یا تنظیم فعال سازی ، سلول T طبیعی بیان شده و ترشح شده (RANTES) پس از تحریک با IFN-γ بین P3 ، P6 و P9سلول BM-MSC وجود نداشت. BM-MSC در P9 به طور قابل توجهی تولید فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α) ، (IL-1β) و (IL-10) را در مقایسه با BM-MSC در P3 افزایش دادند. علاوه بر این ، افزایش قابل توجهی در تولید (IL-8) توسط BM-MSC در P6 و P9 در مقایسه با BM-MSC در P3وجود داشت.

نتیجه گیری
یافته های ما نشان می دهد که تکثیر در محیط کشت بر برخی از خصوصیات تنظیم کننده سیستم ایمنی BM-MSC در شرایط آزمایشگاهی تأثیر می گذارد ، که ممکن است نشان دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از یک مجموعه واحد مغز استخوان ممکن است تکثیر یابند ، اما فقط در پاساژهای پایین تر برای کاربردهای بالینی ایده آل هستند.
Effects of continuous passage on the immunomodulatory properties of equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells in vitro
Shannon S.Connard; Renata L.Linardi ;Kayla M.Even ;Alix K.Berglund ;Lauren V.Schnabel ;Kyla F.Ortved
Background
The immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells (MSCs) have been studied extensively due to their increasing clinical application for tissue regeneration and repair following culture expansion. We have studied the effect of continuous passage on the immunomodulatory capacity of equine bone marrow-derived MSCs (BM-MSCs). Equine BM-MSCs were isolated and culture expanded to passage three, six, and nine (P3, P6, P9). Immunomodulatory properties of each passage were assessed using a T cell proliferation assay and cytokine synthesis following stimulation with interferon gamma (IFN-γ).
Results
Equine BM-MSCs maintained their primary cell morphology and immunophenotype throughout all passages. T cell proliferation was suppressed by all passages of BM-MSCs, compared to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) alone. There was no significant difference in suppression of T cell proliferation between P3, P6, and P9 BM-MSCs. All passages of BM-MSCs significantly increased cytokine synthesis in response to stimulation with IFN-γ. There were no significant differences in production of interleukin-6 (IL-6), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) or regulate on activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES) following stimulation with IFN-γ between P3, P6, and P9 BM-MSCs. P9 BM-MSCs had significantly increased production of tumor necrosis factor alpha (TNF-α), (IL-1β), and (IL-10) compared to P3 BM-MSCs. Additionally, there was a significant increase in production of (IL-8) in P6 and P9 BM-MSCs in comparison to P3 BM-MSCs.
Conclusions
Our findings demonstrate that culture expansion affects some of the immunomodulatory properties of BM-MSCs in vitro, which may suggest that MSCs isolated from a single collection of bone marrow may be culture expanded, but only those from lower passage numbers would be ideal for clinical application.

PMID: 43145
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان