سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون تیمار شده با ویتامین E ، آسیب سلول کبدی ناشی از CCl4 را در شرایط in vitro و فیبروز کبدی را در شرایط in vivo کاهش می دهد

تاریخ انتشار: شنبه 09 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
ریز محیط اکسیداتیو در کبد فیبروتیک نتیجه موثر سلول درمانی با سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) را کاهش می دهد. شواهد اخیر نشان می دهد که پیش تیمار دارویی یک روش منطقی برای مهار سلول های بنیادی مزانشیمی با پتانسیل درمانی بالا است. در اینجا ، ما بررسی کردیم که آیا پیش تیمار با ویتامین E می تواند اثرات ضد فیبروتیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون (WJMSCs) را تقویت کند. ما برای ارزیابی اثر محافظت کبدی Vit E-WJMSCs از هپاتوسیت های کبدی موش آسیب دیده با تیمار CCl4 دریک سیستم هم کشتی با WJMSC های پیش تیمار با ویتامین E (Vit E-WJMSCs) استفاده کردیم. پس از 24 ساعت کشت همزمان ، متوجه شدیم که Vit E-WJMSCs سلولهای کبدی آسیب دیده را به عنوان محیط مرتبط با آسیب کبدی ( AST ، ALT, ALP ) نجات داده و مارکر هایmRNA Cyp2e1) ، Hif1-α و( Il-1β را به سطح نرمال کاهش می دهد. سپس از مدل موشی فیبروز کبدی ناشی از CCl4 برای بررسی پتانسیل ضد فیبروتیک Vit E-WJMSC استفاده شد. 1 ماه پس از پیوند سلول ، مشخص شد که پیوند Vit E-WJMSCs پیشرفت فیبروز را متوقف کرده است که با بهبود عملکرد و ساختار کبد ، در مقایسه با WJMSC ساده قابل مشاهده بود. علاوه بر این ، پیوند Vit E-WJMSC باعث کاهش بیان مارکرهای مرتبط با فیبروز(Tgf-β1 ، α-Sma و( Col1α1 در پارانشیم کبد شد. به طرز جالب توجهی ، نتایج آزمایشات ردیابی نشان داد که تعداد WJMSC بیشتری در کبد موش تحت درمان با Vit E-WJMSCs در مقایسه با کبد درمان شده با WJMSC ساده پیوند یافته است. این یافته ها حاکی از آن است که پیش تیمار WJMSC با ویتامین E تحمل آنها را در برابر محیط مهاجم کبد فیبروتیک بهبود می بخشد. در نتیجه اثر آنها را برای فیبروز کبدی افزایش می دهد.
Vitamin E pretreated Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells attenuate CCl4-induced hepatocyte injury in vitro and liver fibrosis in vivo

MariaTayyab Baig; HafizGhufran ;AzraMehmood ;MaryamAzam ;ShamsaHumayun ;SheikhRiazuddin.

Abstract
Oxidative microenvironment in fibrotic liver alleviates the efficacious outcome of mesenchymal stem cells (MSCs)-based cell therapy. Recent evidence suggests that pharmacological pretreatment is a rational approach to harness the MSCs with higher therapeutic potential. Here, we investigated whether Vitamin E pretreatment can boost the antifibrotic effects of Wharton’s jelly-derived MSCs (WJMSCs). We used rat liver-derived hepatocytes injured by CCl4 treatment in co-culture system with Vitamin E pretreated-WJMSCs (Vit E-WJMSCs) to evaluate the hepatoprotective effect of Vit E-WJMSCs. After 24 h of co-culturing, we found that Vit E-WJMSCs rescued injured hepatocytes as hepatocyte injury-associated medium (AST, ALT, and ALP) and mRNA (Cyp2e1, Hif1-α, and Il-1β) markers reduced to normal levels. Subsequently, CCl4-induced liver fibrosis rat models were employed to examine the antifibrotic potential of Vit E-WJMSCs. After 1 month of cell transplantation, it was revealed that Vit E-WJMSCs transplantation ceased fibrotic progression, as evident by improved hepatic architecture and functions, more significantly in comparison to naïve WJMSCs. In addition, Vit E-WJMSCs transplantation decreased the expressions of fibrosis-associated gene (Tgf-β1, α-Sma, and Col1α1) markers in the liver parenchyma. Intriguingly, the results of tracing experiments discovered that more WJMSCs engrafted in the Vit E-WJMSCs treated rat livers compared to naïve WJMSCs treated livers. These findings implicate that pretreatment of WJMSCs with Vitamin E improves their tolerance to hostile niche of fibrotic liver; thereby further enhancing their efficacy for hepatic fibrosis.

PMID: 34685443
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان