تزریق داخل وریدی سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ تکثیر یافته در سرم فرد در بیماران آسیب نخاعی: 13 مورد

تاریخ انتشار: شنبه 09 اسفند 1399 | امتیاز: Article Rating
زمینه و هدف
اگرچه آسیب نخاعی (SCI) دلیل اصلی ناتوانی است ، گزینه های درمانی فعلی همچنان محدود هستند. پیشرفت اخیر در سلول درمانی با سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) عملکرد بهتری را در مدل های حیوانی SCI فراهم کرده است. ما ایمنی و امکان تزریق وریدی MSC را برای بیماران SCI بررسی کرده و وضعیت عملکردی پس از تزریق MSC را ارزیابی کردیم.

مواد و روش ها
در این مطالعه فاز 2 تزریق داخل وریدی سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ کشت یافته در سرم خود فرد ، بصورت یک تزریق منفرد سلولهای بنیادی مزانشیمی تولید شده تحت GMP در 13 بیمار SCI صورت گرفت. علاوه بر ارزیابی امکان سنجی و ایمنی ، عملکرد عصبی با استفاده از مقیاس آسیب دیدگی انجمن نخاعی آمریکا (ASIA) ، استانداردهای بین المللی برای طبقه بندی عصبی و عملکردی نخاع (ISCSCI-92) ارزیابی شد. توانایی زندگی روزمره با استفاده از اندازه گیری استقلال نخاع (SCIM-III) ارزیابی شد. پروتکل مطالعه بر اساس توصیه های ارائه شده توسط آژانس دارویی و دستگاه های پزشکی در ژاپن بود. این آزمایش در انجمن پزشکی ژاپن (JMA-IIA00154) ثبت شد.

نتایج
هیچ عارضه جانبی جدی در تزریق MSC نبود. بهبود نورولوژیک بر اساس درجه ASIA در 12 از 13 بیمار در شش ماه تزریق پس از MSC وجود داشت. پنج از شش بیمار که قبل از تزریق MSC به عنوان ASIA با درجه A طبقه بندی شده بودند به درجه ASIA B (3/6) و یا درجه (2/6) ASIA C بهبود یافتند ، دو بیمار با درجه ASIA B به درجه(1/2) ASIA C یا درجه (1/2) ASIA D بهبود یافتند ، پنج بیمار با درجه ASIA C بهبود یافته و به وضعیت عملکردی(5/5) ASIA D رسیدند. قابل ذکر است ، بهبودی از درجه ASIA C به ASIA D یک روز پس از تزریق MSC برای هر پنج بیمار مشاهده شد. ارزیابی هر دو ISCSCI-92 ، SCIM-III نیز شش ماه پس از تزریق MSC ، در مقایسه با امتیازات قبل از تزریق MSC در همه بیماران ، پیشرفت های عملکردی را نشان داده است.

نتیجه گیری
در حالی که ما تأکید می کنیم که این مطالعه غیرکور بود ، و اثرات دارونما یا سهم بهبود درونی یا تعصب ناظر را رد نمی کند ، مشاهدات ما شواهدی را در مورد امکان سنجی ، ایمنی و بهبود عملکرد MSC تزریق شده به بیماران مبتلا به SCI ارائه می دهد.
Intravenous Infusion of Auto Serum-expanded Autologous Mesenchymal Stem Cells in Spinal Cord Injury Patients: 13 Case Series
OsamuHonmou O Honmou, T Yamashita, T Morita, T Oshigiri, R Hirota, S Iyama,Abstract
Background
Although spinal cord injury (SCI) is a major cause of disability, current therapeutic options remain limited. Recent progress in cellular therapy with mesenchymal stem cells (MSCs) has provided improved function in animal models of SCI. We investigated the safety and feasibility of intravenous infusion of MSCs for SCI patients and assessed functional status after MSC infusion.
Methods
In this phase 2 study of intravenous infusion of autologous MSCs cultured in auto-serum, a single infusion of MSCs under Good Manufacturing Practice (GMP) production was delivered in 13 SCI patients. In addition to assessing feasibility and safety, neurological function was assessed using the American Spinal Injury Association Impairment Scale (ASIA), International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord (ISCSCI-92). Ability of daily living was assessed using Spinal Cord Independence Measure (SCIM-III). The study protocol was based on advice provided by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency in Japan. The trial was registered with the Japan Medical Association (JMA-IIA00154).
Results
No serious adverse events were associated with MSC injection. There was neurologic improvement based on ASIA grade in 12 of the 13 patients at six months post-MSC infusion. Five of six patients classified as ASIA A prior to MSC infusion improved to ASIA B (3/6) or ASIA C (2/6), two ASIA B patients improved to ASIA C (1/2) or ASIA D (1/2), five ASIA C patients improved and reached a functional status of ASIA D (5/5). Notably, improvement from ASIA C to ASIA D was observed one day following MSC infusion for all five patients. Assessment of both ISCSCI-92, SCIM-III also demonstrated functional improvements at six months after MSC infusion, compared to the scores prior to MSC infusion in all patients.
Conclusion
While we emphasize that this study was unblinded, and does not exclude placebo effects or a contribution of endogenous recovery or observer bias, our observations provide evidence supporting the feasibility, safety and functional improvements of infused MSCs into patients with SCI.

PMID: 5422567
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان