ارزیابی میکرو وزیکول های حاصل از MDS بر روی فنوتیپ سلول های بنیادی خون بند ناف در in vitro

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 فروردین 1400 | امتیاز: Article Rating
مقدمه:
سندرم Myelodysplastic (MDS) گروهی ناهمگن از بدخیمی های هماتولوژیک کلونال است. از آنجاییکه سلول های MDS، میکرو وزیکول ها را در ریزمحیط مغز استخوان همراه با سایر سلول ها انتقال می دهند، هدف از این مطالعه بررسی اثرات میکرووزیکول های حاصل از مغز استخوان MDS بر توانایی تغییر فنوتیپ یک سلول بنیادی خونساز سالم به فنوتیپ شبه لوسمی در Invitro بود.
روش ها:
نمونه مغز استخوان بیماران مبتلا به MDS و افراد سالم برای تهیه میکرووزیکول و سلول های بنیادی خونساز به عنوان سلول های هدف جمع آوری شدند. پس از کشت سلول های بنیادی خونساز در حضور یا عدم حضور میکرو وزیکول های آماده شده به مدت 7 روز، نشانگرهای سلول های بنیادی شامل CD34، CD90 CD38 و CD117 شناسایی و توانایی تشکیل کلنی بررسی شد. علاوه بر این، بقای سلولی، تغییرات در بیان میکرو RNA-21، 10A، 181A / B و نشانگرهای خاص سلول های بنیادی لوسمیک از جمله CD32، 25، 45RA، برای شناسایی فنوتیپ لوسمی بررسی شد.
نتایج:
در این مطالعه، سلول های بنیادی خون بند ناف سالم که به مدت 7 روز در معرض میکرو وزیکول های مغز استخوان MDS قرار گرفتند تغییراتی را نشان دادند که در گروه های مطالعه دیگر دیده نمی شود. این تغییرات، شامل افزایش بقای سلولی، افزایش بیان میکرو RNA-21 و میکرو RNA-10A بود، در حالی که بنیادینگی سلول های بنیادی خونساز حفظ شد.
بحث:
در این مطالعه، تغییرات شبه MDS در سلول های هدف مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد. همچنین توصیه می شود که اثر میکرووزیکول های MDS بر روی سلول های بنیادی خونساز برای بیش از 7 روز برای نشان دادن تغییراتی که نیاز به زمان بیشتری دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

In Vitro Assessment of MDS-derived Microvesicles on Umbilical Cord Hematopoietic Stem Cell Phenotype
Ahmad Adeli, Amir Atashi, Arsalan Jalili, Nazila Bostan, Masoud Soleimani

Introduction:
Myelodysplastic syndrome (MDS) is a heterogeneous group of hematologic clonal malignancies. As MDS cells transmit microvesicles in the bone marrow microenvironment along with other cells, the aim of this study was to investigate the effects of MDS bone marrow-derived microvesicles that have the ability to change the phenotype of a healthy hematopoietic stem cell to a leukemic-like phenotype invitro.
Method
The bone marrow sample of MDS patients and healthy individuals was collected to prepare microvesicles and hematopoietic stem cells were identified as target cells.After culturing hematopoietic stem cells in the presence or absence of prepared microvesicles for 7 days, stem cell markers including CD34, CD90, CD38 and CD117 were detected and colony formation ability was observed. In addition, Cell survival, changes in microRNA-21, 10a, 181a / b expression and specific markers of leukemic stem cells including CD32, 25, 45RA were performed detect the leukemic-like phenotype.
Results:
In this study, healthy umbilical cord hematopoietic stem cells exposed to MDS bone marrow microvesicles for 7 days showed changes not seen in the other study groups. These changes, which include increased cell survival, increased expression of microRNA-21 and microRNA-10a, were observed while the stem ness of hematopoietic stem cells was preserved
Discussion:

In this study, MDS-like changes in target cells were investigated and observed. It is also recommended that the effect of MDS microvesicles on hematopoietic stem cells be investigated for more than 7 days to show changes that require more time.
PMID: 4866904
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان