ارزیابی زنده مانی سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون محصور شده در داربست آلژینات توسط کیت سنجش WST-8

تاریخ انتشار: جمعه 20 فروردین 1400 | امتیاز: Article Rating
محصور سازی سلول با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر نتایج امیدوار کننده ای برای مهندسی بافت دارد. از مدت ها قبل ، آلژینات به طور کلی برای انتقال دارو ، پیوند سلول و به عنوان داربست در کاربردهای پزشکی استفاده می شده است. هدف از این مطالعه مقایسه زنده مانی سلول در حضور دو یون پلیمریزاسیون: Ba2+ و Ca2+ برای بهبود کیفیت داربست آلژینات بود. برای این منظور ، WJMSC ها پس از سه بار عبور در داربست آلژینات در حضور Ba2+ و ca2+ محصور شدند. ماندگاری سلول پس از 24 ، 48 و 72 ساعت توسط کیت سنجش WST-8 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سلولهای محصور شده در حضور Ca2+ ماندگاری بیشتری نسبت به Ba 2+ دارند. همچنین مشخص شد که استفاده از کیت سنجش WST-8 یک روش راحت و سریع برای ارزیابی زنده مانی سلول ها است. می توان ادعا کرد که محلول پلیمریزاسیون Calcl2 در مقایسه با محلول Bacl2 شرایط مطلوب تری برای زنده مانی سلول فراهم می کند.
Assessment of viability of wharton's jelly mesenchymal stem cells encapsulated in alginate scaffold by WST-8 assay kit
Zeinab Shafiei Seifabadi; Rezaei-Tazangi, Fatemeh; Azarbarz, Nastaran; Darioush, Bijan Nejad; Mohammadiasl, Javad; et al.

Cell encapsulation utilizing biodegradable material has promising outcomes for tissue engineering. From a long time ago, alginate has been generally utilized for drug delivery, cell transplantation and as a scaffold in biomedical applications. The aim of this study was the comparison of cell viability in the presence of two polymerizing ions: Ba 2+ and Ca 2+ to improvement the quality of alginate scaffold. For this purpose, WJMSCs after three passage were encapsulated in alginate scaffold in the presence of Ba 2+ and ca 2+. Cell viability was evaluated by WST-8 assay kit after 24, 48 and 72 hours. The results showed that encapsulated cells in the presence of Ca 2+ had more viability than Ba 2+. It was also found that using the WST-8 assay kit is a convenient and fast method for evaluation the viability of cells. It can be claimed that Calcl2 polymerizing solution provides more favorable conditions for cell viability compared to Bacl2 solution.
PMID: 09987765
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان