کاهش مهار تکثیر و القا آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان (T47D و MCF7) با تیمار با محیط رویی MSC های ژله وارتون تحت تیمار هیپوکسی در مقایسه با MSC های تحت تیماربا نورموکسی

تاریخ انتشار: شنبه 28 فروردین 1400 | امتیاز: Article Rating
سابقه و هدف:
سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) به دلیل سرعت بالای تکثیر ، قابلیت خود تجدیدی و قابلیت استفاده در درمان ، یک منبع جذاب سلولهای بنیادی بزرگسالان برای سلول درمانی هستند. ژله وارتون (WJ) ، ترکیب اصلی ماتریکس خارج سلولی بند ناف ، شامل سلولهای بنیادی چند توان با سرعت تکثیر بالا و قابلیت خود تجدیدی می باشد و دارای خواص ضد سرطانی است. گزارش شده است که سلولهای بنیادی مزانشیمی انواع سیتوکین ها را ترشح می کنند که در انواع مختلف سرطان اثر سیتوتوکسیک دارند. تنش اکسیژن بر تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی و سطح بیان سیتوکین ها تأثیر می گذارد اما بر بیان مارکرهای سطحی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی تاثیری ندارد.

ما اثر سیتوتوکسیک و القای آپوپتوز ترشحات سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون (WJMSCs) به دست آمده از محیط رویی WJMSC های نرموکسی (WJMSCs-norCM) و WJMSC های هیپوکسیک (WJMSCs-hypoCM) را در رده سلول های سرطانی پستان MC7 ) و T47D ) مورد بررسی قرار دادیم.

مواد و روش ها: فعالیت سیتوتوکسیک با استفاده از روش MTS تعیین شد RT-PCR برای اندازه گیری بیان ژن های القا کننده آپوپتوز ، به ویژه P53 ، BAX و CASP9 و ژن ضد آپوپتوز BCL-2 انجام شد.

یافته ها: WJMSCs-norCM و WJMSCs-hypoCM مهارکننده های قوی تکثیر در هر دو رده سلولی بودند. WJMSCs-norCM در T47D و MCF7 فعالیت ضد سرطانی بیشتری داشتند. مقدار IC50 در WJMSCs-norCM در 42.34٪ MCF7 و در 42.36٪ T47D بود WJMSCs-norCM بیان ژن آپوپتوتیک P53 ، BAX و CASP9 را القا کرده و ژن آنتی آپوپتوتیک BCL-2 را در سلولهای MCF7 و T47D به میزان ناچیزی کاهش داد. WJMSCs-CM با القای ژنهای آپوپتوز P53 ، BAX و CASP9 فعالیت ضد سرطانی دارد.

نتیجه گیری: WJMSCs-norCM فعالیت ضد سرطانی بیشتری نسبت به WJMSCs-hypoCM دارد.

Decreased Inhibition of Proliferation and Induction of Apoptosis in Breast Cancer Cell Lines (T47D and MCF7) from Treatment with Conditioned Medium Derived from Hypoxia-Treated Wharton’s Jelly MSCs Compared with Normoxia-Treated MSCs

Wahyu Widowati , Harry Murti , Halida Widyastuti , Dian Ratih Laksmitawati , Rizal Rizal , Hanna Sari Widya Kusuma , Sutiman Bambang Sumitro , M Aris Widodo , Indra Bachtiar


Background: Mesenchymal stem cells (MSCs) are an appealing source of adult stem cells for cell therapy due to the high rate of proliferation, self-renewal capability, and applicable therapy. Wharton’s jelly (WJ), the main component of the umbilical cord extracellular matrix, comprises multipotent stem cells with a high proliferation rate and self-renewal capability and has anti-cancer properties. MSCs have been reported to secrete a variety of cytokines that have a cytotoxic effect in various cancers. Oxygen tension affects MSCs proliferation, cytokines level but no in surface markers expression, MSCs’ differentiation.

We explored the cytotoxic effect and inducing apoptosis of Wharton’s jelly derived mesenchymal stem cells (WJMSCs) secretions from normoxic WJMSCs (WJMSCs-norCM) (CM: conditioned medium) and hypoxic WJMSCs (WJMSCs-hypoCM) in breast cancer cell lines (T47D and MCF7).

Materials and Methods: Cytotoxic activity was determined using the MTS assay. RT-PCR was performed to measure the expression of apoptosis-inducing genes, specifically P53, BAX, and CASP9, and the antiapoptotic gene BCL-2.

Results: WJMSCs-norCM and WJMSCs-hypoCM were potent inhibitors of the proliferation in both cell lines. WJMSCs-norCM had more anticancer activity in T47D and MCF7. The IC50 value of WJMSCs-norCM on MCF7 was 42.34%, and on T47D was 42.36%. WJMSCs-norCM significantly induced the gene expression of apoptotic P53, BAX, and CASP9 and insignificantly decreased the antiapoptotic gene BCL-2 in both MCF7 and T47D cells. WJMSCs-CM has anticancer activity by inducing P53, BAX, and CASP9 apoptotic genes.

Conclusion: WJMSCs-norCM has more anticancer activity than WJMSCs-hypoCM
PMID: 567890
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان