تشخیص بیماری سرطان خون کودکان (Pre-B-ALL) توسط سلول‌های Tو NK باقی‌مانده در مغزاستخوان

تاریخ انتشار: شنبه 02 مهر 1401 | امتیاز: Article Rating

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که، لنفوسیت‌های T بالغ مغز استخوان و NK ممکن است ارتباط ویژه‌ای در کنترل رشد بدخیمی داشته باشند. هدف این  مطالعه ارزیابی درصد سلول‌های T باقی‌مانده در مغزاستخوان (BM T-cells) شامل (T-helper -Tcytotoxic-NKT) و سلول‌های NK در لوسمی B-لنفوبلاستیک پیش‌ساز دوران کودکی (B-ALL) بوده که به عنوان شاخص ایمنی ذاتی و سازگار در این بیماران شناخته می شود.

این بررسی بر روی 40 بیمار B-ALL و 40 کودک سالم به عنوان گروه کنترل، صورت گرفت. فلوسیتومتری برای ارزیابی درصد سلول‌های BM T-cells (T-helper -Tcytotoxic-NKT) و NK استفاده شد. در مقایسه با گروه کنترل، درصد سلول‌های T باقیمانده BM در زیر گروه‌هایT-helper و T-cytotoxic و سلول‌های NKT و همچنین سلول‌های NK در گروه IA و گروه IB به طور قابل توجهی کاهش یافت، اما تفاوت معنی داری بین گروه IA و گروه IB در تمام پارامترهای مورد مطالعه وجود نداشت. از نظر نسبت CD4/CD8، افزایش معنی‌داری در گروه IA نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(0/026>P)، اما تفاوت آماری معنی‌داری در نسبت CD4/CD8 بین گروه‌های IB و گروه کنترل وجود نداشت. به همین ترتیب، در نسبت CD4/CD8 بین گروه‌های IA و گروه‌هایIB (P > 0.05).

درصد سلول‌های NK و NKT افزایش معنی‌داری را در هپاتومگالی و اسپلنومگالی در مقایسه با بیماران غیرهپاتومگالی و غیر اسپلنومگالی گروه IB نشان می‌دهد

(P < 0.05). با این حال، افزایش معنی‌داری در تفاوت‌های آماری درصد سلول‌های NKT بین بیماران غیراسپلنومگالی، در مقایسه با بیماران اسپلنومگالی گروه IA وجود داشت (P < 0.05).علاوه بر این، بین B.M Blast با CD4/CD8 و NK همبستگی منفی وجود دارد. اما بین درصد B.M Blast و NKT در گروه IA همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

doi: 10.2147/IJGM.S375991 doi: 10.2147/IJGM.S375991https://doi: 10.2147/IJGM.S375991

Residual Bone Marrow T & NK-Cells at Diagnosis in Pediatric Pre-B-ALL: A Case-Control Study

Dalia Mahmoud Eldewi  Hanan A El-Hagrasy  Rasha Mahmoud Gouda  Mohammed Abd El Malik Hassan  Shimaa Moustafa Kamel  Naglaa F Abd El Haliem   Haneya A A Anani   

Mature bone marrow T lymphocytes and NK may have a special relevance in the control of the malignant growth. We aimed to assess the percentage of the residual BM T-cells, (T-helper -T-cytotoxic- NKT) and the NK cells of childhood precursor B-lymphoblastic leukemia (B-ALL) as an indicator of innate and adaptive immunity in these patients.

This study was conducted on 40 B-ALL patients, and 40 apparently healthy matched children served as a control group. The flow cytometry was used to assess the percentage of the residual BM T-cells (T-helper, T-cytotoxic and NKT), and the NK cells. Compared with the control group, the percentage of the residual BM T-cells, its subtypes (T-helper, T-cytotoxic), and NKT cells in addition to the NK cells was significantly decreased in Group IA, and Group IB, but there was no significant difference between Group IA and Group IB in all studied parameters. In terms of the CD4/CD8 ratio, there was a significant increase in Group IA as compared to the control group (P < 0.026), but there were no significant statistical differences in CD4/CD8 ratio between Groups IB, and the control. Likewise, in CD4/CD8 ratio between groups IA, and Groups IB (P > 0.05). The percentage of NK, and NKT cells shows a significant increase in Hepatomegaly and Splenomegaly, as compared to non-Hepatomegaly and non-Splenomegaly patients of Groups IB (P < 0.05). However, there was a significant increase in statistical differences in the percentage of NKT cell between non-Splenomegaly, as compared to Splenomegaly patients of Group IA (P < 0.05). Additionally, there is a negative correlation between B.M Blast% to CD4/CD8 ratio and NK%, but there is no significant correlation between B.M Blast% to NK T% in the group 1 A.

 PMID: 35966509

PMID: 35966509
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان