عوامل ژنتیکی میزبان مربوط به ایمنی ذاتی، احساس محیطی و عملکرد سلولی با میکروبیوتای پوست انسان مرتبط است

تاریخ انتشار: شنبه 21 آبان 1401 | امتیاز: Article Rating

علی‌رغم گسترش دانش در مورد عوامل تشیکل‌دهنده میکروبیوم انسانی، عوامل ژنتیکی میزبان که تعاملات پوست و میکروبیوم را تعدیل می‌کنند، هنوز تا حد زیادی مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و این با تلاش‌های اخیر برای مشخص­ کردن ژن‌های میزبان که بر میکروبیوتای روده تأثیر می‌گذارند، در تضاد است. در اینجا، ما تأثیر ژنتیک را بر میکروبیوتای پوست در سه ریزمحیط مختلف پوست از طریق متاآنالیز مطالعه هم‌خوانی سراسر ژنوم (GWAS) در دو گروه آلمانی مبتنی بر جمعیت بررسی کردیم. ما 23 جایگاه مهم در سراسر ژنوم را شناسایی کردیم که دارای 30 ژن کاندید درگیر در سیگنال‌دهی ایمنی ­ذاتی، سنجش محیطی، تمایز سلولی، تکثیر و فعالیت فیبروبلاست هستند. با این حال، هیچ جایگاهی از آستانه دقیق برای اهمیت مطالعه گسترده (برای 80 ویژگی موجود در تجزیه و تحلیل) عبور نکرد. تجزیه و تحلیل تصادفی مندلی (MR) تأثیر استافیلوکوک ها را بر اگزما / درماتیت نشان داد و اثرات تعدیل کننده میکروبیوتا را بر سایر بیماری‌های پوستی پیشنهاد کرد. در نهایت، پروفایل رونویسی از کراتینوسیت‌ها پس از کشت همزمان در شرایط آزمایشگاهی با استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، که نشان ­دهنده میکروبیوم‌های همزیست پوستی انتخاب شده بود، به‌طور معنی‌داری تغییر کرد. هفت ژن کاندید از GWAS با بیان متفاوت در آزمایش‌هایی که به صورت هم زمان کشت داده شده‌اند همپوشانی پیدا کردند، که تحقیقات بیشتری در مورد  تعامل پوست و ترکیب ژنتیکی میزبان مورد نیاز است.

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33906-5

Host genetic factors related to innate immunity, environmental sensing and cellular functions are associated with human skin microbiota

Lucas Moitinho-Silva 1,2, Frauke Degenhardt1 , Elke Rodriguez 2 , Hila Emmert 2 , Simonas Juzenas 1,3, Lena Möbus2 , Florian Uellendahl-Werth 1 , Nicole Sander2 , Hansjörg Baurecht4 , Lukas Tittmann5 , Wolfgang Lieb 6 , Christian Gieger 7,8, Annette Peters 7 , David Ellinghaus 1 , Corinna Bang1 , Andre Franke 1,9 , Stephan Weidinger 2,9 & Malte Christoph Rühlemann1,

Despite the increasing knowledge about factors shaping the human microbiome, the host genetic factors that modulate the skin-microbiome interactions are still largely understudied. This contrasts with recent efforts to characterize host genes that influence the gut microbiota. Here, we investigated the effect of genetics on skin microbiota across three different skin microenvironments through meta-analyses of genome-wide association studies (GWAS) of two population-based German cohorts. We identified 23 genome-wide significant loci harboring 30 candidate genes involved in innate immune signaling, environmental sensing, cell differentiation, proliferation and fibroblast activity. However, no locus passed the strict threshold for study-wide significance (P < 6.3 × 10−10 for 80 features included in the analysis). Mendelian randomization (MR) analysis indicated the influence of staphylococci on eczema/dermatitis and suggested modulating effects of the microbiota on other skin diseases. Finally, transcriptional profiles of keratinocytes significantly changed after in vitro co-culturing with Staphylococcus epidermidis, chosen as a representative of skin commensals. Seven candidate genes from the GWAS were found overlapping with differential expression in the co-culturing experiments, warranting further research of the skin commensal and host genetic makeup interaction.

 PMID: 36261456     

PMID: 36261456
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان