ژنوتیپ HPV در مقابل سیتولوژی مرسوم دهانه رحم به عنوان یک روش غربالگری برای تشخیص تغییرات اپیتلیال دیسپلاستیک دهانه رحم

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 آذر 1401 | امتیاز: Article Rating

سازمان­­ بهداشت جهانی (WHO) خواستار اقدام هماهنگ جهانی در سال 2018 برای از بین بردن سرطان ­دهانه ­رحم شد و اطمینان حاصل کرد که هر زن برای ضایعات پیش­ سرطانی، غربالگری و درمان شود. به گفته سازمان ­بهداشت­ جهانی، سرطان دهانه­ رحم یک بیماری­ غیرواگیر است که می‌توانیم بر آن غلبه کنیم. غربالگری مبتنی بر سیتولوژی برای دهه‌ها روش مرسوم غربالگری بوده است. تکنیک‌های جانبی مانند ایمونوسیتوشیمی با P16/Ki67 و L1-Capsid اضافه شده‌اند، اما این روش‌ها به نگهداری زیرساخت‌های پیچیده و پرسنل بسیار آموزش‌دیده و همچنین فواصل غربالگری نسبتاً کوتاه نیاز دارند.

روش غربالگری مبتنی بر HPV برای شناسایی گروه‌های ­پرخطر، روشی سریع‌تر و خودکار است، که نیازی به افراد واجد شرایط از نظر مورفولوژیکی و هزینه‌های ­بالایی ندارد. این مطالعه، بر توزیع ضایعات دهانه ­رحم در گروه‌های سنی ­مختلف همراه با  تشخیص زیرگروه‌های پرخطرHPV و ایمنی روش غربالگری متمرکز شده‌ است. در مؤسسه پاتولوژی و سیتولوژی- شوترف- لیر-آلمان، 146800 نمونه از زنان در رنج سنی بالای 35 سال و63710 مورد زیر 35 سال، از ابتدای سال 2020 تا آغاز سال 2021 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نمونه‌ها هم برای تکنیک‌های سیتولوژی معمولی و هم برای تشخیص ­مولکولی و زیرتایپ‌سازی HPV-HR(HPV ریسک بالا)  بر اساس توصیه‌ها و اندازه‌گیری‌های سازنده BD مورد بررسی قرار گرفتند.

در این مطالعه به بررسی نتایج هیستوپاتولوژیک پس از کولپوسکوپی براساس زیر گروه­های سنی پرداخته ایم. نتایج هیستوپاتولوژیک به دو دسته بدون دیسپلازی شامل: نئوپلازی داخل اپیتلیالی­ گردن رحم I (CIN I)، نئوپلازی داخل ­اپیتلیال گردنی II (CIN II)، نئوپلازی داخل ­اپیتلیال گردن رحم III (CIN III)، کارسینوم سلول سنگفرشی (Sq.c.c.intuade) ، کارسینوم آندومتر، آدنوکارسینوم آندوسرویکال و موارد بدون بیوپسی در طی کولپوسکوپی (COB) تقسیم شدند. از طبقه بندی muenchener III به عنوان یک سیستم زیرسازی برای نمونه‌های سیتولوژیک استفاده شد. فراوانی تشخیص HPV56/59/66 بیشتر از تشخیص HPV-16 و HPV18 در گروه‌های سنی زیر 35 سال، 41 تا 50 سال و 51 تا 60 سال است. HPV16 در گروه های سنی 35 تا 40 سال و بالای 60 سال بیشتر تشخیص داده شد. بروز ضایعات داخل اپیتلیال سنگفرشی بالا (CIN II و III) در گروه‌­های سنی مختلف تفاوت معناداری دیده نشد(p value = 0.4060).

با وجود شناسایی زیرگروه‌های HPV-HR، بین بروز دیسپلازی دهانه رحم و بدون دیسپلازی تفاوتی وجود نداشت (1754/0 = p value). تنها استفاده از HPV-subtyping یک روش مطمئن و یک راه محافظتی برای زنان نیست. ما متقاعد شده‌ایم که غربالگری باید هم از نظر مورفولوژیکی از طریق بررسی سیتولوژیک باشد و هم ممکن است با اضافه کردن ایمونوسیتوشیمی برای تشخیص ضایعات  دیسپلاستیک گردن رحم باشد. HPV-subtyping  ممکن است هر سه سال یک‌بار اضافه شود تا نوع کم ریسک همزمان تشخیص داده شود.

https://doi.org/10.1038/s41598-022-22438-z

HPV-genotyping versus conventional cervical cytology as a screening method to detect dysplastic cervical epithelial changes

 

Mahmoud Abbas1*, Jan de Jonge2 & Olaf Bettendorf2

The world health organization (WHO) called for coordinated global action in 2018 to eliminate cervical cancer, ensuring that every woman is screened and treated for precancerous lesions (World Health Organization. Cervical cancer: an NCD we can overcome. Geneva, 2018. http:// www. who. int/ direc torgener al/ speec hes/ detail/ cervi cal-​cancer-​an-​ncd-​we-​can-​overc ome. tegy). Cytology-based screening has been for decades the conventional method of screening. Ancillary techniques have been added like immunocytochemistry with P16/Ki67 and L1-Capsid, but these methods require maintenance of complex infrastructure and highly trained personnel as well as relatively short screening intervals.HPV-based screening method to detect high-risk groups is a faster and automated method, which does not need morphologically highly qualified personal with high social costs. In the study, we have focused on the distribution of cervical lesions in the age groups with concordance of detection HPV high-risk subtypes (HPV-HR) and on the safety of the screening method. In the Institute for Pathology and Cytology-Schuettorf Leer-Germany 146.800 samples of women from the age of and above 35 years were analyzed between the beginnings of 2020 until the beginning of 2021. 63.710 cases under 35 years old were analyzed. The samples were processed for both conventional cytological techniques and for molecular detection and subtyping of HPV-HR according to the advice and measurements of BD-manufacture. In this study, we have studied the histopathological results (Table 2) after colposcopy according to the age subgroups. The histopathological results were subdivided into no dysplasia, cervical intraepithelial neoplasia I (CIN I), cervical intraepithelial neoplasia II (CIN II), cervical intraepithelial neoplasia III (CIN III), squamous cell carcinoma (Sq.c.c), adenocarcinoma in situ (AIS), endometrial carcinoma, endocervical adenocarcinoma and cases without biopsy during the colposcopy (COB). We have used the muenchener classification III (Table 3) as a subgrading system for the cytological specimens. The frequency of detecting HPV56/59/66 is higher as detecting HPV-16 and HPV18 in age groups under 35 years old, 41–50 years old and 51–60 years old. HPV16 is detected higher in age groups 35–40 years old and above 60 years. The incidence of high squamous intraepithelial lesions (CIN II and III) is 0.92% in age group 35–40 years, 0.54% in age under 35 years, 0.59% in age group 41–50 years old, 0.35% in age group 51–60 years old and 0.15% in age group above 60 years old. There is no significance (p value = 0.4060). Low grade cervical lesions (CIN I) were 0.13% (< 35 Ys), 0.35% (35–40 Ys), 0.36% (41–50 Ys), 0.25% (51–60 Ys) and 0.098% (> 60Y s), which was statistically significant (p value = 0.04,0.60). Without dysplasia 0.19% (< 35 Ys), 0.5% (35–40 Ys), 0.56% (41–50 Ys), 0.51 (51–60 Ys) and 0.26% (> 60 Ys). There is no significance between occurrence of cervical dysplasia and without dysplasia despite of detection of HPV-HR subtypes (p value = 0.1754). The only use of HPV-subtyping is not a secure method and a protective way for women. There are worldwide many HPV-positive cases, which have been psychologically impaired with higher costs, although they have no cervical epithelial changes during the HPV-infection. There are many HPV-negative cases, in some studies up to 13% of cases, which develop cervical cancer. We have the opinion and are convinced that the screening should be both morphologically via cytological examination and may be with adding immunocytochemistry to detect the really dysplastic cervical lesions. HPV-subtyping may be added every three years to detect the concomitant subtype.

PMID: 36280748
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان