تغییرات عروق جفت با اختلال رشد عصبی و ریوی اولیه در محدودیت رشد جنین مدل خرگوش همراه است.

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 آذر 1401 | امتیاز: Article Rating

محدودیت رشد جنین یکی از علل اصلی مرگ­ و­میر و عوارض پری­ناتال است و عواقبی دارد که فراتر از دوره نوزادی است. مدیریت فعلی به جای بهبود عملکرد جفت، به زایمان به ­موقع توجه می­‌کند. چندین استراتژی دوران بارداری پس از نتایج امیدوارکننده در مدل‌های حیوانی، وقتی وارد مرحله  کارآزمایی بالینی شدند،سودمند نبوده‌اند. بسیاری از این مدل های حیوانی تفاوت های رشدی و ساختاری مهمی در مقایسه با انسان دارند و یا به اندازه کافی قابل تشخیص نیستند.

هدف ما توصیف عملکرد و ساختار جفت در یک مدل خرگوشی برای تعیین محدودیت رشد جنین (FGR)، و مشخص کردن عوارض رشد اولیه مغز و ریه با استفاده از یک رویکرد چندوجهی بود. FGR  در خرگوش­‌های جفت شده از نظر زمان در روز 25 حاملگی توسط بستن رگ جفتی در یکی از شاخ­‌های رحمی القا شد. داپلر شریان نافی قبل از زایمان سزارین در روز 30 بارداری اندازه گیری شد و جفت برای میکروتوموگرافی مقطعی محاسبه‌ای و بافت شناسی برداشت شد. نوزادان یک روز پس از زایمان تحت ارزیابی عملکرد عصبی-رفتاری یا ریوی قرار گرفتند و پس از آن به ترتیب برداشت مغز یا ریه انجام شد. ارزیابی نوروپاتولوژیک شامل کمی سازی چند منطقه ای تراکم نورون، آپوپتوز، آستروگلیوز، تکثیر سلولی، و الیگودندروسیت بود. حجم ناحیه مغز و معیارهای انتشار از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مغز ex-vivo به دست آمد. ارزیابی ریه شامل آزمایش‌های بیومکانیکی و بافت‌شناسی ریوی است. محدودیت رشد جنین با تغییرات بافت در جفت، ناشی از کاهش مویرگ­‌های جنین و کاهش کلی حجم عروق همراه بود. FGR  باعث تغییر رفتار عصبی به موازات نقایص آسیب شناسی عصبی منطقه ای و کاهش ماده سفید و هیپوکامپ شد. علاوه بر این، FGR ، تغییرات عملکردی در ریه محیطی و آلوئول‌های ساختاری توسعه نیافته را نشان می دهد. در نتیجه، در یک مدل خرگوش FGR شامل نارسایی جفتی رحم، تغییرات عروق جفت همزمان با اختلال رشد عصبی و ریوی است

Placental vascular alterations are associated with early neurodevelopmental and pulmonary impairment in the rabbit fetal growth restriction model

Ignacio Valenzuela 1David Basurto 1Yannick Regin 1Andre Gie 1 2Lennart van der Veeken 1Simen Vergote 1Emma Muñoz-Moreno 3Bartosz Leszczynski 4Birger Tielemans 5Greetje Vande Velde 5Jan Deprest 6 7Johannes van der Merwe 1 8

 

Fetal growth restriction is one of the leading causes of perinatal mortality and morbidity and has consequences that extend well beyond the neonatal period. Current management relies on timely delivery rather than improving placental function. Several prenatal strategies have failed to show benefit in clinical trials after promising results in animal models. Most of these animal models have important developmental and structural differences compared to the human and/or are insufficiently characterized. We aimed to describe placental function and structure in an FGR rabbit model, and to characterize the early brain and lung developmental morbidity using a multimodal approach. FGR was induced in time-mated rabbits at gestational day 25 by partial uteroplacental vessel ligation in one horn. Umbilical artery Doppler was measured before caesarean delivery at gestational day 30, and placentas were harvested for computed microtomography and histology. Neonates underwent neurobehavioral or pulmonary functional assessment the day after delivery, followed by brain or lung harvesting, respectively. Neuropathological assessment included multiregional quantification of neuron density, apoptosis, astrogliosis, cellular proliferation, and oligodendrocyte progenitors. Brain region volumes and diffusion metrics were obtained from ex-vivo brain magnetic resonance imaging. Lung assessment included biomechanical tests and pulmonary histology. Fetal growth restriction was associated with labyrinth alterations in the placenta, driven by fetal capillary reduction, and overall reduced vessels volume. FGR caused altered neurobehavior paralleled by regional neuropathological deficits and reduced fractional anisotropy in the cortex, white matter, and hippocampus. In addition, FGR kittens presented functional alterations in the peripheral lung and structurally underdeveloped alveoli. In conclusion, in a uteroplacental insufficiency FGR rabbit model, placental vascular alterations coincide with neurodevelopmental and pulmonary disruption.

 

 

PMID: 36385147
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان