(آرشیو سال 1391)
در این مقاله، شرایط in vitro که باعث تولید سلول­های شبکیه از ESCها می­شوند، جهت آنالیز و مقایسه­ی توان تمایز AFCها و ESCها به سلول­های شبکیه مورد استفاده قرار گرفتند.
امتیاز: Article Rating | PMID:
Anguille S, Van Tendeloo V, Berneman Z Bull Cancer. 2012 May 28
امتیاز: Article Rating | PMID:
Roybal JL, Laje P, Vrecenak JD, Flake AW Methods Mol Biol. 2012;891:169-81
امتیاز: Article Rating | PMID:
Abdullah AI, Pollock A, Sun T Mol Neurobiol. 2012 May 22
امتیاز: Article Rating | PMID:
Su J, You P, Li WL, Tao XR, Zhu HY, Yao YC, Yu HY, Han QW, Yu B, Liu FX, Xu J, Lau JT, Hu YP Int J Biochem Cell Biol. 2010 Dec;42(12):2047-55
امتیاز: Article Rating | PMID:
Wang S, Mu J, Fan Z, Yu Y, Yan M, Lei G, Tang C, Wang Z, Zheng Y, Yu J, Zhang G Stem Cell Res. 2012 May;8(3):346-56
امتیاز: Article Rating | PMID:
Lonyai A, Kodama S, Burger D, Davis M, Faustman DL Horm Metab Res. 2008 Feb;40(2):137-46
امتیاز: Article Rating | PMID:
Roura S, Pujal JM, Bayes-Genis A Ann N Y Acad Sci. 2012 Apr;1254(1):66-70
امتیاز: Article Rating | PMID:
Daekyeong Bae, Paul Mondragon-Teran, Diana Hernandez, Ludmila Ruban, Chris Mason, Shomi S. Bhattacharya, and Farlan S. Veraitch Stem cell and development, 21: 8, 2012
امتیاز: Article Rating | PMID:
Shogo Nagata, Shinpei Yamaguchi, Masato Nakagawa, Keisuke Okita, Hidetoshi Kotera, Justin Ainscough, and Takashi Tada Stem cell and development, 21: 8, 2012
امتیاز: Article Rating | PMID:
صفحه 16 از 19ابتدا   قبلی   10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان