مطالب موجود برای 'Immunity'
نوسانات روزانه فیزیولوژی جانوری موسوم به ریتم های سیرکادین بوسیله زمان سنج های مولکولی حفاظت شده موسوم به ساعت سیرکادین هماهنگ می شوند. ساعت سیرگادیم یک چرخه فیدبک رونویسی-ترجمه را شکل می دهد که به عنوان تنظیم کننده زیستی مرکزی بسیاری از فرایندهای 24 ساعته ظهور کرده است. مطالعات اولیه روی روده کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31586240
بیماری کرونا ویروس جدید 2019(COVID-19) اولین بار در دسامبر 2019 تشخیص داده شده و در ووهان(استان هوبی چین) به یک اپیدمی تبدیل شد. COVID-19 خیلی سریع به خارج از چین و سراسر جهان گسترش پیدا کرد. مشخص شده است که ویروس عامل COVID-19 موسوم به SARS-CoV-2 از نظر ژنتیکی شبیه به کروناویروس سندرم تنفسی حاد شدی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32244166
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان