مطالب موجود برای 'ischemia'
کارآزمایی بالینی با استفاده از سلول های بنیادی بالغ برای بازسازی بافت قلبی آسیب دیده برخلاف سوالات موچود در مورد کارایی این امر و فقدان درک درست از اثر زیستی آن ها تا به امروز ادامه دارد. منطق استفاده از این کارآزمایی های سلول درمانی از مطالعات جانوری می آید که بهبودی متوسط اما تکرار پذیری را در عمل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31775156
تنظیم نامناسب آنژیوژنز واقعه ای است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده شده است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز یا رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز در نظر گرفته می شوند. اگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
تنظیم نامناسب آنژیوژنز (رگزایی)، فرایندی است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز ظهور کرده اند. اگرچه سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
آنژیوژنز درمانی یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمی در بیماران با ایسکمی اندام حرکتی بحرانی هستند که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی درون عروقی یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات قابلیت های آنژیوژنزهای درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای اتولوگ مغز استخوان(سلول های CD34+)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
آنژیوژنز درمان یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمیک در بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام حرکتی است که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی اندووسکولار یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات احتمال آنژیوژنز درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای مغز استخوان اتولوگ(سلول های CD34+)، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
پیشینه: نوزادان زودرس در معرض خطر بالای ابتلا به نواقص عسبی تکوین ناشی از التهاب عصبی هستند که منجر به آسیب مغزی پری ناتال می شود. نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون انسانی(hWJ-MSCs) مشتق از بند ناف التهاب عصبی را تا حدی از طریق آزادسازی اگزوزوم های شبه وزیکول خارج سلولی کاه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30898154
گزینه های درمانی موجود برای انسفالوپاتی ایسکمی ناشی از هیپوکسی(HIE) محدود هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UC-MSCs) و سلول های تک هسته ای خون بند ناف(CB-MNCs) پتانسیل زیادی را برای درمان بسیاری از بیماری های عصبی نشان داده اند. هدف مطالعه حاضر شناسایی این بود که کدام نوع سلول برای درما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30639506
هیپوکسی-ایسکمی نوزادی(HI) با اختلالات شناختی و حرکتی همراه است و تا کنون درمان تایید شده ای برای آن وجود نداشته است. مکانیسم های محافظت کننده عصبی مربوط به سلول های بنیادی تا حدی درک شده است و شامل کاهش سمیت تحریکی، آپوپتوز و سرکوب التهاب است. این مطالعه به منظور تست اثرات پیوند درون قلبی سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30255215
پلاسمای خون بند ناف(UCB-PL) حاوی سیتوکین ها، فاکتورهای رشد و فاکتورهای تعدیل کننده ایمنی مختلفی هستند که تکثیر و عملکرد سلول های ایمنی و سلول های بنیادی بالغ را تنظیم می کنند. برخلاف پتانسیل درمانی، اثرات تیمار پلاسمای خون بند ناف در شرایط آسیب ایسکمی مغزی هنوز بررسی نشده است. در این مطالعه، ما نشان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27816964
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان