مطالب موجود برای 'Exosomes '
تنظیم نامناسب آنژیوژنز واقعه ای است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده شده است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز یا رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز در نظر گرفته می شوند. اگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
پیری موجودات شامل کاهش پیشرونده عملکرد اندام ها و افزایش مستعد بودن به بیماری های مرتبط با پیری است. این امر با پیری جمعیت های سلول های بنیادی درون بدن مرتبط است که ظرفیت سلول های بنیادی برای خودنوزایی، تمایزی و بازسازی بافت ها و اندام های آسیب دیده را کاهش می دهد. این مطالعه مروری قصد دارد که کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31704472
سلول های استرومایی مزانشیمی، سلول های چند توانی هستند که برای درمان انواع مشکلات پزشکی استفاده شده اند. طی دهه گذشته، هیجان قابل توجهی به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماری های مخرب عصبی وجود داشته است که مشخصا کشنده هستند و درمان قوی برای آن ها وجود ندارد. در این مطالعه مروری، ما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31054608
کشف و تایید بیومارکرهای حاصل از پیشرفت فناوری ها در آنالیز مسیرهای ژنومیکس، ترانسکریپتومیک، لیپیدومیک و متابولومیک دخیل در بیماری زایی بیماری های انسانی پیچیده منجر به ایجاد رویکردهای طراحی شده شخصی و منطقی برای مدیریت بالینی چنین بیماری هایی شده است. اگرچه برخی از این رویکردها برای اسکلروزیس سیست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29789665
اگزوزوم ها نانو وزیکول های ترشح شده بوسیله تقریبا همه سلول ها هستند. اگزوزوم ها انتقال جانبی ماکرو مولکول های متنوع از جمله پروتئین های غیر ترشحی، کلاس های مختلف RNA، متابولیت ها و فاکتورهای مربوط به غشای لیپیدی که پیش از این تصور می شد بالفطره مربوط به خود سلول باشند را وساطت می کنند. به نظر می رسد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31381842
اگزوزوم ها به عنوان وزیکول های خارج سلولی 60 تا 200 نانومتری ترشح شده بوسیله سلول ها هستند که به عنوان یک ترکیب دارویی فعال یا ناقل دارویی در درمان بیماری ها استفاده شده اند. اگزووزن های مشتق از انسان و گیاه، در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند، اما گزارش های کامل تری در مورد اگزوزوم های مشتق از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32269942
بیماری های آلرژیک که شامل آسم، بیماری های پوستی آلرژیک؛ رینیت آلرژیک و ملتحمه آلرژیک هستند، در دهه های اخیر توجه بهداشت جهانی را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به تدریج به انواع روشی بالقوه برای درمان بیماری های آلرژیک ظهور کرده اند که این بدلیل مشخصه های سرکوب کنندگی ایمنی آن ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31445840
پزشکی بازساختی قصد احیای عملکرد طبیعی سلول ها، بافت ها و اندام های آسیب دیده یا بیمار با استفاده از مجموعه ای از رویکردهای مختلف از جمله درمان های مبتنی بر سلول را دارد. در زمینه دامپزشکی، پزشکی بازساختی قویا با استفاده از سلول های استرومایی مزانشیمی (MSCs) مرتبط است که جزئی از سیستم ترمیم بدن هستند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32545382
وزیکول های خارج سلولی از انواع مختلف سلول ها آزاد می شوند و از طریق انتقال زیست مولکول هایی مانند اسیدهای نوکلئیک، پروتئین ها و لیپیدها به سلول های گیرنده در ارتباطات بین سلولی مشارکت می کنند. اگزوزوم ها، وزیکول های خارج سلولی 30 تا 120 نانو متری هستند که در شرایط پاتولوژیک متعددی دخیل هستند. سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32544615
از زمان معرفی سلول درمانی به عنوان یک استراتژی برای درمان بسیاری از بیماری ها، سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان کاندیدایی ایده آل ظهور کرده اند ولی مکانیسم های دخیل در اثرات سودمند آن ها تا حدی درک شده است. در شروع قرن 21، یک اثر پاراکرین به عنوان مکانیسم ترمیم بافتی به وسیله این سلول ها معرفی شده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32184935
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توانی هستند که توجه زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی به خود جلب کرده اند. پیش از این، تصور می شد که توانایی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بدوا مسئول ترمیم بافتی است. مطالعات اخیر نشان داده است که مکانیسم های پاراکرین نقش مهمی را در این فرایند بازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32207341
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی به عنوان یک درمان بالقوه برای بیماری های قلبی عروقی شناخته شده اند. با این حال، نرخ احتباس پایین اگزوزوم ها بعد از پیوند درون تنی به صوت چالشی بزرگ در کاربردهای بالینی باقی مانده است. هدف این مطالعه بررسی این امر بود که آیا اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31090763
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) پتانسیل زیادی را برای تکوین رویکردهای درمانی جدید برای بیماری های مختلف ایجاد کرده است. با این حال، استفاده بالینی از این سلول ها به دلیل اثرات تومورزایی شان با محدودیت مواجه است. مزایای درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی به میزان زیادی به فاکتورهای پاراکرین از جمله وزیکو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31254289
تنظیم نامناسب آنژیوژنز (رگزایی)، فرایندی است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز ظهور کرده اند. اگرچه سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
بیماری های آلرژیک که شامل آسم، بیماری های پوستی آلرژیک، رینیت آلرژیک و کونژاکتیویای آلرژیک است پیش از این برای و برای چند دهه اخیر مورد توجه بهداشت جهانی قرار گرفته است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به تدریج به عنوان روشی بالقوه برای درمان بیماری های آلرژیک ظهور کرده اند که این امر به دلیل مشخصه ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31445840
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان