مطالب موجود برای 'stem cell therapy.'
نابینایی و اختلالات بینایی بوسیله تخریب لاعلاج شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا ایجاد می شود. سلول درمانی برای یک جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی را بویژه برای آن هایی که گیرنده های حس کننده نور در چشم شان را دست داده اند، نجات ببخشد. همین طور، سلول های به خوبی شناخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
آسیب طناب نخاعی(SCI) به عنوان یک مسئله جدی بهداشت عمومی و مشکل عصبی، یکی از شدیدترین دلایل ناتوانی های طولانی مدت است. امروزه، انواع تکنیک ها به طور گسترده ای برای درمان آسیب سیستم عصبی مرکزی ایجاد شده اند. در حال حاضر، درمان های بالینی به برداشتن فشار با استفاده از جراحی و سپس درمان دارویی محدود می...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31656156
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان