دی ان ان evoq
مصاحبه
حداقل
خون بندناف؛ زباله ای که حالا زندگی می بخشد
دکتر مرتضی ضرابی ، مدیر عامل بانک خون بندناف رویان
سلول های بنیادی راه درمان تمام زخم هاست
معاون پژوهش مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی
افزايش شانس باروري با روش " انتخاب اسپرم"
عضو هيات علمي پژوهشگاه رويان
افزایش 30 درصدی شانس باروری با یک قرص
یک محقق فعال در زمینه درمان ناباروری