دی ان ان - دات نت نیوک
مصاحبه
حداقل
سلول های بنیادی راه درمان تمام زخم هاست
معاون پژوهش مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی
افزايش شانس باروري با روش " انتخاب اسپرم"
عضو هيات علمي پژوهشگاه رويان
افزایش 30 درصدی شانس باروری با یک قرص
یک محقق فعال در زمینه درمان ناباروری
تلاش محققان کشور برای کشف داروی درمان سرطان پستان
مدیرگروه سلول های بنیادی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
استفاده از سلول های پرتوان القایی در درمان بیماری های مختلف امکان پذیر شد
عضو هیات علمی گروه ژنتیک و سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان
مقالات
حداقل