دی ان ان evoq
مقالات
حداقل
مصاحبه
حداقل
تا 5 سال آینده سلول های بنیادی خون بندناف برای افراد بالغ هم استفاده خواهد شد
دکتر امیر آتشی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه هماتولوژی
سلول درمانی در بیماری های پوستی و زیبایی
پزشك عمومي و پژوهشگر كلينيك پوست پژوهشگاه رويان
پالپ دندان منبع مناسب سلول های بنیادی
مسئول کمیته دانشجویی ستاد توسعه سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
خون بندناف؛ زباله ای که حالا زندگی می بخشد
دکتر مرتضی ضرابی ، مدیر عامل بانک خون بندناف رویان