دی ان ان evoq
مصاحبه
حداقل
درمان نسبی به هم چسبیدگی انگشتان دست بیماران EB در رویان
دکتر امیرباجوری- پژوهشگر گروه پوست مرکز سلول درمانی رویان
موفقیت پیوند سلول های بنیادی با کمک پزشکی بازساختی امکان پذیر می شود
عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اختراع تکنولوژی که 100% اثر بخشی دارو را در بیمار تضمین می کند
مدیرعامل شرکت فناوری اورگانوید هوبرخت در گفتگوی اختصاصی با بنیان خبرداد
درمان بیماری پارکینسون با تزریق سلول بنیادی به مغز بیمار
مدیرارشد اجرایی مرکز تحقیقات پارکینسون پارک سل در گفتگو با بنیان خبر داد
سلول درمانی بیماری  چشمی AMD به زودی آغاز می شود
یک فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم خبرداد:
مقالات
حداقل
نظرسنجی
حداقل
کیفیت سایت را چطور ارزیابی می کنید؟ثبت نظر  مشاهده نتایج