پروفایل بیماری زایی ویروس های شبه سارس و COVID-19

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
ویروس کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) که اخیراً ظهور کرده است باعث شیوع COVID-19 و اختلالات قابل توجه در جامعه وجهان شده است. نکته مهم اینکه عفونت COVID-19 شبیه عوارض SARS است. با این حال ، عدم دانش در مورد مکانیسم های اساسی ژنتیکی COVID-19 ، توسعه اقدامات کنترل احتمالی را الزامی می کند. در این مطالعه ، ما برای ارزیابی ارتباط ژنومی بین 2019-nCoV و ویروس های کرونا ویروس ، از هم ترازی کل ژنوم و آنالیزهای ترکیبی DNA-DNA دیجیتال استفاده کردیم. برای درک رفتار بیماری زایی
2019-nCoVما مجموعه داده های بیان ژن عفونت های ویروسی نزدیک به 2019-nCoV را با چهار تظاهرات بالینی COVID-19 و به دنبال آن غنی سازی عملکردی ژن های با نقص بیان مشترک مقایسه کردیم. آنتاگونیست های بالقوه شیمیایی نیز با استفاده از آنالیز فعل و انفعالات پروتئین - شیمیایی مشخص شدند. بر اساس آنالیز فیلوگرام ، مشخص شد که2019 -nCoV از نظر ژنتیکی به SARS-CoV شباهت دارد. علاوه براین، ما 562 ژن افزایش بیان شده و 738 ژن کاهش بیان شده (P ≤ 0.05) همراه با عفونت SARS-CoV شناسایی کردیم. در میان ژن های با نقص بیان ، SARS-CoV در ≤ 19ژن با افزایش بیان و 22 ≤ با کاهش بیان با هر یک از عوارض مختلف COVID-19 مشترک بود. قابل ذکر است ، افزایش بیان ژن های BCL6 و PFKFB3 در SARS-CoV ، ذات الریه و سندرم حاد تنفسی مشترک بود ، در حالی که آنها در کاهش بیان ژن های CRIP2 ،NSG1 و TNFRSF21 مشترک بودند. علاوه براین ، 14 ژن در بیماری های مختلف SARS-CoV مشترک هستند که ممکن است بیماری COVID-19 را تحت تأثیر قرار دهد. ما همچنین شباهت هایی را در مسیرهای منجر به بیماری های COVID-19 و SARS-CoV مشاهده کردیم. سرانجام ، فعل و انفعالات پروتئین - شیمیایی نشان می دهد سیکلوسپورین ، رسوراترول و کوئرستین به عنوان داروهای امیدوار کننده ضد COVID-19 و همچنین سایر عفونت های ویروسی مانند SARS است. آنالیز بیماری زایی ، همراه با مارکرهای زیستی مشخص شده ، مسیرهای سیگنالینگ و آنتاگونیست های شیمیایی ، می توانند برای توسعه داروی جدید در مبارزه با همه گیری جهانی 2019-nCoV مفید باشند.
Pathogenetic profiling of COVID-19 and SARS-like viruses
Zulkar Nain,1 Humayan Kabir Rana,2 Pietro Liò,3 Sheikh Mohammed Shariful Islam,4 Matthew A Summers,5 and Mohammad Ali Moni6


The novel coronavirus (2019-nCoV) has recently emerged, causing COVID-19 outbreaks and significant societal/global disruption. Importantly, COVID-19 infection resembles SARS-like complications. However, the lack of knowledge about the underlying genetic mechanisms of COVID-19 warrants the development of prospective control measures. In this study, we employed whole-genome alignment and digital DNA–DNA hybridization analyses to assess genomic linkage between 2019-nCoV and other coronaviruses. To understand the pathogenetic behavior of 2019-nCoV, we compared gene expression datasets of viral infections closest to 2019-nCoV with four COVID-19 clinical presentations followed by functional enrichment of shared dysregulated genes. Potential chemical antagonists were also identified using protein–chemical interaction analysis. Based on phylogram analysis, the 2019-nCoV was found genetically closest to SARS-CoVs. In addition, we identified 562 upregulated and 738 downregulated genes (adj. P ≤ 0.05) with SARS-CoV infection. Among the dysregulated genes, SARS-CoV shared ≤19 upregulated and ≤22 downregulated genes with each of different COVID-19 complications. Notably, upregulation of BCL6 and PFKFB3 genes was common to SARS-CoV, pneumonia and severe acute respiratory syndrome, while they shared CRIP2, NSG1 and TNFRSF21 genes in downregulation. Besides, 14 genes were common to different SARS-CoV comorbidities that might influence COVID-19 disease. We also observed similarities in pathways that can lead to COVID-19 and SARS-CoV diseases. Finally, protein–chemical interactions suggest cyclosporine, resveratrol and quercetin as promising drug candidates against COVID-19 as well as other SARS-like viral infections. The pathogenetic analyses, along with identified biomarkers, signaling pathways and chemical antagonists, could prove useful for novel drug development in the fight against the current global 2019-nCoV pandemic.
PMID: 32778874
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان