درمان های مبتنی بر سلول های استرومایی مزانشیمی برای آسیب کلیوی حاد: پیشرفت در یک دهه اخیر

تاریخ انتشار: جمعه 19 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

کمی بیش از 10 سال قبل، پتانسیل درمانی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) برای درمان آسیب کلیوی حاد (AKI) به طور گسترده ای مورد شناسایی قرار گرفتند. از آن زمان، مطالعات گسترده بیشتری در این موضوع با یک کاربرد شفاف صورت گرفته است.  طی دهه گذشته، شواهد زیاد نشان داده است که سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده به صورت موضعی یا از طریق جریان خونی، آسیب کلیوی را در آسیب کلیوی حاد مربوط به سپسیس تسکین می دهند. برخی از این مطالعات پیش بالینی طیفی از دیدگاه های جدید را در مورد سرنوشت و مکانیسم عمل درون تنی سلول های بنیادی مزانشیمی در مجموعه ای از آسیب های حاد کلیوی و سایر مشکلات التهابی ارائه می دهد. به همراه اطلاعات افزایش یافته در مورد نقش های عملکردی موجود در بافت و میانجی گرهای نفوذ کننده سلول های ایمنی در تعیین شدت و نتیجه آسیب حاد کلیوی، پیشرفت ها در دهه گذشته به نظر به طور قابل توجهی مسیرهای کاربردی سلول درمانی ها را تقویت کرد. با این حال، برعکس گسترش تجربه بالینی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در انسان های مبتلا به آسیب کلیوی حاد یا آسیب کلیوی حاد مربوط به سپسیس محدود به شمار اندکی از کارآزمایی های بالینی فاز اولیه بوده است که به نظر نشان دهنده بی خطر بودن آن ها بوده است اما سیگنال قوی دال بر کارایی آن ها نشان نداده است. در این مطالعه مروری، ما قابل توجه ترین دستاوردهای جدید در زمینه درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مربوط به آسیب حاد کلیوی را خلاصه می کند و خلاء های اصلی در اطلاعات و فناوری را منعکس می کنند که هنوز برای پتانسیل بالینی واقعی سلول های بنیادی مزانشیمی نشان داده نشده اند و شاید سلول درمانی های نوظهور دیگراین امر را نشان دهند.

Kidney Int. 2020 Jan 29. pii: S0085-2538(20)30093-4. doi: 10.1016/j.kint.2019.12.019. [Epub ahead of print]

Mesenchymal stromal cell-based therapies for acute kidney injury: progress in the last decade.

Fazekas B1Griffin MD2.

Abstract

A little over 10 years ago, the therapeutic potential of mesenchymal stromal cells (MSCs) for the treatment of acute kidney injury (AKI) was becoming widely recognized. Since then, there has been further intensive study of this topic with a clear translational intent. Over the past decade, many more animal model studies have strengthened the evidence that systemically or locally delivered MSCs ameliorate renal injury in sterile and sepsis-associated AKI. Some of these preclinical studies have also provided a range of compelling new insights into the in vivo fate and mechanisms of action of MSCs in the setting of AKI and other inflammatory conditions. Coupled with increased knowledge of the functional roles of resident and infiltrating immune cell mediators in determining the severity and outcome of AKI, the progress made in the past decade would appear to have significantly strengthened the translational pathway for MSC-based therapies. In contrast, however, the extent of the clinical experience with MSC administration in human subjects with AKI or sepsis-associated AKI has been limited to a small number of early-phase clinical trials, which appear to demonstrate safety but have not thus far delivered a strong signal of efficacy. In this review, we summarize the most significant new developments in the field of MSC-based therapies as they relate to AKI and reflect on the key gaps in knowledge and technology that remain to be addressed for the true clinical potential of MSCs and, perhaps, other emerging cellular therapies to be realized.

PMID: 32305128
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان