استفاده از خون بند ناف برای درمان بازسازی کننده:امید یا واقعیت؟

تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

شناسایی سلول های پیش ساز غیر خون ساز در خون بند ناف توجه زیادی را به سمت استفاده از سلول های خون بند ناف برای اندیکاسیون های جدید در درمان های بازسازی کننده به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بالینی پیشرفت در پرفیوژن مجدد و مارکرهای ریکاوری اندام با استفاده از سلول های مشتق از خون بند ناف در طیفی از مدل های جانوری نشان داده اند. نتایج اولیه افزایش توجه بالینی به سمت استفاده از خون بند ناف برای درمان بازسازی کننده را نشان داده است. مطالعات بالینی ابتدای به میزان زیادی مطالعات امکان سنجی کنترل نشده ای بودند که به صورت موردی بود و روی تعداد اندکی از بیماران صورت گرفته بودند. ظهور مطالعات کنترل شده آهسته تر بود، هر چند چندین مطالعه کنترل شده در بیماران مبتلا به فلج مغزی و دیابت نوع یک صورت گرفته است. ناهمگونی در محصول سلولی، بیماران، طراحی آزمایش و زمان بندی اندازه گیری نتایج از جمله موانع متا آنالیز و درک شفاف تر در مورد کارایی این سلول ها بوده است. مطالعات کنترل شده با اندازه متوسط برای طیفی از شرایط دیگر نیز گزارش شده است. انجام کارآزمایی های بالینی کنترل شده برای ارزیابی استفاده جدید و بالقوه از خون بند ناف برای درمان های بازسازی کننده کماکان ضروری است. هیچ کدام از اندیکاسیون های مطالعه شده تا به امروز نتوانسته اند مورد تایید قرار گیرند. علاوه بر این، ثبات در گزارش نتایج از منظر ابزار مورد استفاده و زمان بندی ها برای ارزیابی درمان مانند پیگیری طولانی مدت تر شرکت کنندگان در مطالعه مورد نیاز است. ارزیابی پیوسته و دقیق شواهد به بانک های خون بند ناف، مراقبین سلامت و بیماران اجازه ارزیابی گزینه های جدید بالقوه در استفاده از خون بند ناف برای درمان بازسازی کننده را می دهد.

Stem Cells . 2020 May;38(5):590-595. doi: 10.1002/stem.3150. Epub 2020 Feb 3.

Using Umbilical Cord Blood for Regenerative Therapy: Proof or Promise?

David S Allan  1

Abstract

The identification of nonhematopoietic progenitor cells in cord blood has spawned great interest in using cord blood cells for new indications in regenerative therapy. Many preclinical studies demonstrated improvement in reperfusion and markers of organ recovery using cord blood-derived cells in a range of animal models. Initial results heralded increasing clinical interest regarding the use of cord blood for regenerative therapy. Initial clinical studies were largely uncontrolled feasibility studies that were case series and reported on small numbers of patients. The emergence of controlled studies has been slower, although multiple controlled studies have been conducted in patients with cerebral palsy and type I diabetes. Heterogeneity in the cellular product, patients, study design, and the timing of outcome measurements remains barriers to meta-analysis and a clearer understanding of efficacy. Controlled studies of modest size have been reported for a range of additional conditions. The conduct of controlled clinical trials to evaluate potential new uses of cord blood for regenerative therapy remains essential. None of the indications studied to date can be regarded as proven. Moreover, consistency in outcome reporting in terms of the instruments used and the time points for assessment after therapy are needed, including longer follow-up of study participants. Frequent and careful evaluation of the evidence will allow cord blood banks, health care providers, and patients to assess potential new options in the use of cord blood for regenerative therapy.

PMID: 31995251
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان